Naše aktivity v roku 2019

Ako sme piekli Veľkonočného baranca

Návšteva lesného skanzenu

Hudobné popoludnie

MDŽ

Marec mesiac knihy

Fašiangová veselica

Valentínske stretnutie

Oslava narodenín