Súhrnné správy

Súhrnné správy sa zverejňujú na stránke Úradu pre verejné obstarávanie a môžete si ich prezrieť kliknutím na tento odkaz: Súhrnné správy.

 

Rok 2019

Súhrnná správa I. štvrťrok 2019

Súhrnná správa II. štvrťrok 2019

Rok 2018

Súhrnná správa I. štvrťrok 2018

Súhrnná správa II. štvrťrok 2018

Súhrnná správa III. štvrťrok 2018

Súhrnná správa IV. štvrťrok 2018

Rok 2017

Súhrnná správa za I. štvrťrok 2017

Súhrnná správa za II. štvrťrok 2017

Súhrnná správa za III. štvrťrok 2017

Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2017