Podporili nás

DD a DSS Tisovec v mene všetkých zamestnancov a obyvateľov touto cestou

srdečne a úprimne

Ď A K U J E

všetkým tým, ktorí nás podporujú v zlepšovaní a skvalitňovaní našich služieb a tiež života obyvateľov v našom zariadení.

Veľmi si vážime, že aj v dnešnej dobe, plnej zhonu a zameranej viac na veci hmotné, sa nájdu ľudia s otvoreným srdcom a ochotní pomáhať.

Sme Vám naozaj vďační za Vašu spoluprácu a podporu, ktorú nám prejavujete.

Prehľad darov za rok 2018

Prehľad darov za rok 2017