27.02.2019 sa v našom zariadení uskutočnila Fašiangová slávnosť, ktorá sa niesla už od začiatku vo veselom duchu. Fašiangy predstavujú obdobie od troch kráľov do popolcovej stredy. Charakterizujú prerod medzi jarou a zimou, priestor kedy padajú aj spoločenské normy, prinášajú zábavu, uvoľnenie, karneval aj rôzne tradície. Naši obyvatelia si pripravili fašiangový program, ktorý bol vyplnený príznačnými vinšami, na ktoré sa prednášajúci poctivo pripravovali. Najočakávanejším vrcholom programu bola tombola, kde si vyžrebovaní šťastlivci odniesli množstvo pekných vecí.

Vzácnym a vždy vítaným hosťom boli seniori z Klubu dôchodcov Hnúšťa, ktorí sa nám prihovorili hudbou a vinšami charakteristickými pre fašiangy. Rozveselené obecenstvo vyjadrilo svoju vďaku a radosť potleskom a na záver sme si všetci spoločne zanôtili v doprovode harmoniky. Nechýbalo ani občerstvenie v podobe sladkých šišiek pochádzajúcich zo šikovných rúk našich kuchárok.

Hlavne dobrá nálada prispela k tomu, že sme v našom domove čas fašiangov poňali veselo a s dobrou náladou a tešíme sa nasledujúce ročníky osláv týchto príznačných zvykov a tradícií.