Naše zariadenie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Tisovci oceňuje, že sme sa mohli stať súčasťou projektu “Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?”

Vážime si vysoko humánny a empatický prístup všetkých dobrovoľníkov, ktorí sa podieľajú na realizácii tohto projektu. Sme radi, že sa v spoločnosti nezabúda na seniorov a za tých našich s úctou vyslovujem veľké “ĎAKUJEM”

Krásne Vianoce všetkým ľuďom dobrej vôle.

Mgr. Mariana Kókaiová, riaditeľka DD a DSS v Tisovci