Naše aktivity v roku 2018

https://ddadsstisovec.sk/2018/12/17/vinsovnici-zo-zakladnej-umeleckej-skoly/

https://ddadsstisovec.sk/2018/12/14/vianocny-program/

https://ddadsstisovec.sk/2018/11/22/oslava-90-narodenin/

https://ddadsstisovec.sk/2018/11/20/tvorive-dielne/

https://ddadsstisovec.sk/2018/11/12/sikovne-ruky-studentov-sps-tisovec/

https://ddadsstisovec.sk/2018/10/25/den-seniora-v-mestskom-kulturnom-stredisku/

https://ddadsstisovec.sk/2018/10/22/detska-navsteva-ku-dnu-seniora/

https://ddadsstisovec.sk/2018/09/21/rozlucka-s-letom/

https://ddadsstisovec.sk/2018/08/20/zmrzlinove-predpoludnie/

https://ddadsstisovec.sk/2018/08/09/expedicia-za-syslami/

https://ddadsstisovec.sk/2018/08/02/letne-grilovanie/

https://ddadsstisovec.sk/2018/07/11/297/

https://ddadsstisovec.sk/2018/05/25/den-matiek-v-nasom-domove/

https://ddadsstisovec.sk/2018/05/25/navsteva-prveho-slovenskeho-gymnazia/

https://ddadsstisovec.sk/2018/04/22/den-zeme/

https://ddadsstisovec.sk/2018/03/08/medzinarodny-den-zien/

https://ddadsstisovec.sk/2018/02/23/oslava-jubilea/

https://ddadsstisovec.sk/2018/02/14/valentinske-posedenie/

https://ddadsstisovec.sk/2018/02/06/fasiangova-veselica/

 

Hits: 0