O našom zariadení

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tisovec bol zriadený Krajským úradom v Banskej Bystrici dňa 1. marca 1997 ako zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom. Otvorený a uvedený do prevádzky bol dňa 18. októbra 1997. Od 1. decembra 2001 poskytujeme služby a starostlivosť aj pre občanov s duševnými poruchami a telesnými postihnutiami. Od 1.6.2002 je našim zriaďovateľom Banskobystrický samosprávny kraj. Naše zariadenie je od 30. septembra 2009 registrované v registri poskytovateľov sociálnych služieb BBSK ako rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou.
Budova domova je nehnuteľnosť vo výpožičke od mesta Tisovec. Pôvodne slúžila ako materská škola. Rekonštrukciou dostala budova nový vzhľad a úprava vonkajšieho areálu príjemne dotvára celok komplexu. DD a DSS je budova so suterénom a piatimi nadzemnými podlažiami. V suteréne sa nachádza kotolňa, práčovňa a žehliareň. Na prízemí je umiestnená jedáleň, kuchyňa a kancelárie zamestnancov. Na prvom, druhom a treťom poschodí sú ubytovaní obyvatelia v jedno, dvoj-, trojlôžkových izbách. Posledné podlažie nášho zariadenia tvorí podkrovie, kde sa nachádza veľká spoločenská miestnosť, ktorú využívame na prednášky, školenia a rôzne kultúrne podujatia organizované pre našich obyvateľov. Prístup na jednotlivé poschodia je zabezpečený schodiskom a osobným výťahom.
Vonkajší areál nášho zariadenia je rozdelený na dve časti. Jednu časť tvorí relaxačná časť s oddychovou zónou, v ktorej sa nachádza záhradné posedenie, otvorený krb slúžiaci v teplých mesiacoch na opekanie a grilovanie. Oddychovú časť dotvárajú okrasné dreviny a kvitnúce rastliny. Druhú časť areálu tvorí úžitková časť s ovocnými drevinami a záhradnou časťou. Obe časti areálu sú sprístupnené bezbariérovým prístupom pre všetkých obyvateľov zariadenia.

Kapacita zariadenia je 43 miest. S účinnosťou od 01.01.2019 dochádza k zmene kapacity nasledovne : 31 miest v zariadení pre seniorov, 12 miest v domove sociálnych služieb. Aktuálny počet mužov je 12 , pričom ich priemerný vek je 76,0 rokov. Počet žien je 31 a ich priemerný vek u dosahuje 83,4 roka. Priemerný vek všetkých prijímateľov sociálnej služby je 81,5. Najmladší prijímateľ nášho zariadenia má 50 rokov, najstarší 94 rokov. Najmladšia prijímateľka má 62 rokov, najstaršia 95 rokov. Až u dvanástich prijímateľov presahuje vekový priemer nad 90 rokov. Naši prijímatelia pochádzajú z blízkeho ale i ďalekého okolia. Okrem Tisovčanov naše služby využívajú aj občania Muráňa, Revúcej, Hnúšte a jej okolitých obcí, Pohronskej Polhory, Banskej Bystrice atď.

Dovoľte nám Vás ubezpečiť, že počas poskytovania starostlivosti v Domove dôchodcov a v domove sociálnych služieb Tisovec sa pozeráme na našich prijímateľov nielen očami, ale predovšetkým srdcom, a to pri individuálnom prístupe ku každému jednotlivcovi v maximálnom úsilí a v snahe mu čo najviac a najúčinnejšie pomôcť a podporiť ho v jeho živote.

Teší nás Váš záujem, prajeme Vám veľa zdravia, pohody a osobných úspechov.