Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, ktorými sa nám prihovára…Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.

Do našich okien zaklopal október, mesiac, ktorý už tradične patrí seniorom, mesiac kedy začína jeseň, kedy začína obdobie umeleckého vyčíňania prírody. Mesiac, ktorý nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Úcta k naším otcom a k naším mamám. K naším starým rodičom, k prarodičom.

Ako prejav vďaky a úcty k starším si pre našich obyvateľov pripravili dňa 22.10.2019 kultúrny program deti zo Základnej umeleckej školy v Tisovci a dňa 24.10.2019 deti z Materskej školy Tisovec. Za krásne vystúpenia si všetky deti vyslúžili potlesk a sladkú odmenu. Aby nám kultúry nebolo málo, dňa 23.10.2019 sme si spríjemnili popoludnie účasťou na Dni seniora, ktoré organizovalo mesto Tisovec.

Milí naši obyvatelia ako aj ostatní čitatelia, seniori,nepotrebujeme 31 dní v mesiaci október na to, aby sme vyjadrili úctu k Vašim šedinám. Aby sme Vám vrátili kúsok lásky, pozornosti, potešili Vás pekným slovom. Dotyk ruky, objatie, úsmev Vám chceme dať každý deň v roku. Nechceme, aby ste sa prebúdzali do chvíľ samoty, s melanchóliou na duši. Chceme, aby ste s nami prežili svoju krásnu jesennú lásku. Pretože láska má veľa podôb, nie je to len partnerská či rodičovská láska. Každý z nás by mal poznať tento cit. Je to najväčšia hodnota v živote a preto si prajeme, aby ste tú svoju prežili práve s nami.