Aj keď sa 1.apríl spája s Dňom vtipkárov alebo ľudovo povedané aj Dňom bláznov, nás v tento deň prišli navštíviť s hudobným programom deti zo Základnej umeleckej školy v Tisovci. Pri tónoch harmoniky Mgr. Ľubici Sabovej sme ani my nemohli zostať nečinní a spoločne sme si zanôtili na ľudovú nôtu. Príjemným sedením sme si spestrili začínajúcu krásnu kvitnúcu jar a tešíme sa na ďalšie spevavé stretnutia.Ak sa ale môžeme ešte vrátiť k 1.aprílu….Korene Dňa bláznov, alebo aj vtipkárov, siahajú podľa niektorých zdrojov do starej Indie, kde sa v čase od 30.marca do 1.apríla konali slávnosti s názvom holí. Počas veľkolepých karnevalov s maskami mali ich nositelia splniť nezmyselné rozkazy, napríklad obrátiť tok rieky. Kto nedokázal vtipne reagovať, stal sa bláznom osláv. Podobná slávnosť bláznov (festum stultorum, inak nazývaná aj deň roztopaše a smiechu) sa konala aj v starom Ríme. Prvoaprílové žartovanie nabralo druhý dych v 16. storočí. V mnohých krajinách sa nový rok začínal práve 1. apríla, no francúzsky kráľ Karol IX. to zmenil, keď od roku 1564 ustanovil začiatok roka na deň 1. januára.

Ľudia si zvyčajne na začiatku nového roka posielali dary. V tom čase mali v prevažnej miere podobu potravín. Zmenou termínu začiatku roka sa tradícia obdarúvania neskončila, iba dary na 1. apríla sa postupne menili na symbolické, skôr žartovné – príjemcu mali rozveseliť.

Keďže v apríli sa začínal rybolov, ľudia si často posielali ryby upečené z múky. Vystrihnuté ryby z papiera pripínali nič netušiacim chodcom na kabát.

Postupne sa prvoaprílové žartovanie rozšírilo do všetkých štátov. Od Angličanov prevzali v roku 1631 tradíciu Američania.

Na Slovensku sa prvoaprílové vtipkovanie rozmohlo až v 20. storočí.