a 14.10.2019 sme privítali v našom zariadení ku Dňu kroja študentky EGT gymnázia Tisovec. Pre našich obyvateľov, ktorí si ctia tradície a majú radi ľudovú hudbu bola táto krásna myšlienka príjemným spestrením pondelkového popoludnia. Vďaka nej sme si spoločne pripomenuli hrdosť na minulé tradície, na folklór a s ním späté mnohé kultúrne zvyky a tradície. Emócie pri pohľade na dievčatá oblečené v ľudových krojoch umocnili ľudové piesne, ktoré sme si spoločne na záver zanôtili. Pri pohľade na pestrosť krojov z regiónu stredného Slovenska sme zhodnotili, že len my sami si tvoríme našu kultúru a sme tými, ktorí ukazujú minulosť ďalším generáciám. Je to niečo, čo si musíme vážiť, strážiť a podporovať.