Februárové tvorenie

Kreslenie, maľovanie, vystrihovanie či lepenie. Všetky tieto tvorivé činnosti pôsobia veľmi priaznivo na seniorov. Zážitky z tvorby sú nie len zdrojom pozitívnych pocitov ale majú aj množstvo ďalších benefitov. Seniori sú počas takejto tvorby aktívny, majú možnosť sebavyjadrenia. Vzhľadom k tomu, že pracujeme vo väčších skupinkách, veľmi dôležitým aspektom je aj samotná socializácia seniorov. Takáto tvorba im tiež pomáha zlepšovať pozornosť, motoriku, pamäť. V našom zariadení sú takéto aktivity organizované každý týždeň, vždy však v duchu inej témy. Tento mesiac sme sa rozhodli pripraviť pre našich klientov aktivity zamerané na Valentín a na tvorbu rôznych jarných kvietkov. Klienti sa už pomaly pripravujú na príchod jari a výzdobu zariadenia.