Dňa 15.05.2019 naše zariadenie navštívil predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Ján Lunter. Jeho návšteva bola podmienená stavebnými prácami, ktoré v našom zariadení momentálne prebiehajú. Na III. poschodí je realizovaná rekonštrukcia kúpeľne za účelom jej úplnej debarierizácie a sprístupnenia predovšetkým pre obyvateľov s obmedzenou pohybovou schopnosťou.

Rekonštrukciu vykonáva Stavebný sociálny podnik BBSK, ktorý nám v mesiaci apríl upravoval bezbariérový prístup do vonkajšieho areálu zariadenia, kde naši obyvatelia trávia počas slnečných dní svoj voľný čas.

Pevne veríme, že realizované úpravy sú významným krokom k zvýšeniu kvality života našich obyvateľov.