Podmienky prijatia

V živote človeka občas nastanú situácie, kedy potrebuje pomoc druhých. Naše zariadenie DD a DSS Tisovec Vám môže pomôcť pri ich riešení a poskytnúť sociálnu pomoc občanom, ktorí sú odkázaní na sociálne služby.

V tejto sekcii sa dozviete užitočné informácie z oblastí :

  • podania žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
  • umiestnenia v DD a DSS Tisovec
  • zaraďovania do poradovníka zariadenia sociálnych služieb