Naše aktivity v roku 2020

MDŽ

Fašiangová veselica

Valentínske posedenie

Výstava pri príležitosti 75. výročia oslobodenia Tisovca a Rimavskej Píly

Pripomienka 75. výročia oslobodenia Tisovca a Rimavskej Píly