Kontakt

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Bakulínyho 905/1
980 61 Tisovec

IČO : 35679565
DIČ : 202 099 5944
Zapísaný : v registri poskytovateľov sociálnych služieb č. registračnej karty 104/1/5

Telefonický kontakt : 047 54 93 847; 047 54 94 654

Personálne obsadenie :
Mgr. Mariana Kókaiová
riaditeľka DD a DSS Tisovec
email : riaditelka.ddadsstisovec@gmail.com
tel.kontakt : 047/5493847; 047/5494654; 0904 402 855

Ekonomický a mzdový úsek
Mgr. Monika Lopušná
ekonómka
email : ekonom.ddadsstisovec@gmail.com
tel.kontakt : 047/5493847; 047/5494654

Bc. Patrícia Durecová
účtovníčka/registratúrna pracovníčka
email : mzdy.ddadsstisovec@gmail.com
tel.kontakt : 047/5493847; 047/5494654

Sociálno-zdravotný úsek
Mgr. Miroslava Čorbová
vedúca sociálno-zdravotného úseku
email : sp1.ddadsstisovec@gmail.com
tel.kontakt : 047/5493847; 047/521 13 24

Mgr. Kristína Dušová
sociálna pracovníčka
email : sp3.ddadsstisovec@gmail.com
tel.kontakt : 047/5493847; 047/521 13 24

Mgr. Mária Jackuliaková
inštruktorka sociálnej rehabilitácie
email : sp2.ddadsstisovec@gmail.com
tel.kontakt : 047/5493847; 047/521 13 24

Zora Dianišková
sestra
email : zs@ddadsstisovec.sk
tel.kontakt : 047/5493847; 0911 089 138

Prevádzkový úsek
Miroslav Sirota
správca
email : spravca.ddadsstisovec@gmail.com
tel.kontakt : 047/5493847; 047/5494654

Kvetoslava Čepíková
hl. kuchárka
email: vsj.ddadsstisovec@gmail.com 
tel. kontakt : 047/5493847; 047/5494654