Život v domove

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tisovec pri zabezpečovaní voľnočasových aktivít vychádza vždy z potrieb a želaní našich obyvateľov. Aktivity sú zamerané hlavne na rozvoj ich telesných, psychických a sociálnych vlastností s prihliadnutím na individualitu každého jedného z nich. Všetky aktivity v našom zariadení sú dobrovoľné, zapojiť sa do nich môžu aj rodinní príslušníci a známi. Brána nášho zariadenia je otvorená pre všetkých, ktorí chcú nezištne pomôcť druhým a ktorí sú ochotní obetovať kúsok svojho času a schopností v prospech našich obyvateľov.

Sociálne pracovníčky pravidelne pripravujú pre obyvateľov skupinovú sociálnu prácu zameranú na rôzne oblasti ako je napríklad tréning pamäte, pohybové aktivity, rozvoj pracovných zručností, výchovno-vzdelávacie prednášky. Naši obyvatelia sa môžu realizovať podľa svojho záujmu a chuti v záhradke, pri kvetinovej výzdobe v areáli zariadenia alebo môžu pomáhať pri každodennom kolobehu v zariadení. K dispozícií majú dve spoločenské miestnosti s televízorom, s počítačom a pripojením na internet a samozrejme s knižnicou, kde si môžu vyberať svoj obľúbený žáner na čítanie. Taktiež tu nájdu spoločenské hry ako aj zdravotné pomôcky na rehabilitáciu.

Pre obyvateľov pravidelne organizujeme aj rôzne kultúrne podujatia v spolupráci s materskou školou, základnou školou a základnou umeleckou školou v Tisovci. Taktiež pri rôznych príležitostiach nás s programom prídu potešiť detskí súboristi z folklórneho súboru Čížiček alebo dychová hudba Hradovánka. Organizujeme si aj rôzne výlety do prírody, blízkeho okolia alebo si robíme záhradné posedenia v spojení s opekaním a grilovaním v areáli nášho Domova.

V rámci záujmovej činnosti a pracovnej terapie sa obyvatelia venujú predovšetkým ručným prácam, vyšívaniu, venujú sa výrobe a plneniu levanduľových vrecúšok, servítkovej technike a výrobe dekoračných predmetov, ktoré spestrujú náš domov. Obľúbenou činnosťou je aj pečenie tradičných veľkonočných či vianočných koláčov, ktorej cieľom je vyvolať u našich obyvateľov spomienky na šťastné a príjemné chvíle strávené v rodinnom prostredí a v kruhu ich rodiny.

V zariadení na základe potrieb obyvateľov organizujeme služby pedikérky, kaderníčky, holiča/kaderníka, ktorí sa podľa ich prianí o nich patrične postarajú.

Adekvátna pozornosť je venovaná aj duchovným potrebám našich obyvateľov. Zariadenie navštevujú katolícki a evanjelickí duchovní, ktorí sa venujú obyvateľom a ponúkajú im duchovnú útechu. Obyvatelia majú taktiež možnosť účasti na nedeľných bohoslužbách konaných v miestnom Evanjelickom a Katolíckom kostole.

Pre našich obyvateľov sa snažíme vytvárať rodinnú atmosféru, aby sa necítili osamelí a svoju jeseň života prežili plnohodnotne v dianí aktivít, posedení, stretnutí a kultúrnych podujatí.