Súhrnné správy 2022

Súhrnné správy za  I. polrok 2022

Súhrnné správy sa zverejňujú na stránke Úradu pre verejné obstarávanie a môžete si ich prezrieť kliknutím na tento odkaz: Súhrnné správy.