Naši obyvatelia v rámci pravidelných záujmových aktivít a pracovných terapií vyrábajú za pomoci našej sociálnej pracovníčky rôzne dekoračné výrobky a predmety, ktoré skrášľujú nielen naše zariadenie, ale ktorými obdarúvame aj naše návštevy.

Tvorivá dielňa sa nesie v duchu príjemnej atmosféry a tiež rozvoja priateľských vzťahov medzi obyvateľmi, komunikácie, vzájomnej pomoci a rád.

Učíme sa tu základné techniky práce s maliarskymi pomôckami, servítkové techniky, práce s papierom za doprovodu rôznych žánrov hudby. Mnohí obyvatelia v tvorivých dielňach prekvapujú samých seba, ale aj ostatných, čo všetko ešte dokážu a výsledky tvorivosti sú niekedy fakt úžasné!

Veď posúdte aj vy sami..

Empty tab. Edit page to add content here.