Mesiac marec, ktorý práve plynie, máme už od školských čias v pamäti zapísaný ako mesiac knihy. Možno tento prívlastok už nevnímame tak intenzívne ako kedysi, keď nám bol pojem internet úplne neznámym,no napriek tomu má literatúra v bežnom či študentskom živote svoje stále miesto. Zdrojom stretnutí s knihami odjakživa nie sú len kníhkupectvá, ale svoje nezastupiteľné miesto tu majú aj knižnice.
Preto sme sa dňa 5.marca rozhodli navštíviť Mestskú knižnicu v Tisovci. Kniha najväčší priateľ človeka od vynálezu kníhtlače patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Prečo si Mesiac knihy pripomíname práve v marci? Vedúca Mestskej knižnice pani Mirka Kojnoková nám porozprávala, že Mesiac knihy si pripomíname od roku 1955. Podľa jednej verzie sa stal mesiacom knihy z komerčných dôvodov. Zvolili si to sami kníhkupci, lebo bola na jar malá návštevnosť v obchodoch. Druhou verziou : Marec práve preto, lebo v tomto mesiaci sa narodil a zomrel Matej Hrebenda Hačavský, významný buditeľ, ktorý sa podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry. Bol to šíriteľ slovenskej a českej knihy a aj keď bol slepý, jeho hendikep mu nijako nebránil v jeho vášni – zbieraní kníh.
Ďakujeme Mestskej knižnici v Tisovci a jej pracovníčkam za čas, ktorý nám venovali a za trpezlivé zodpovedanie našich otázok. Na záver sa rozlúčime konštatovaním, že knihy sú nástrojom zázračným. Jednak robia ľudí múdrejšími a zároveň nám umožnia prežiť mimo svojho života aj mnoho životov iných ľudí.