Vitajte na našej webovej stránke

Webová stránka www.ddadsstisovec.sk je určená predovšetkým tým, ktorí majú záujem o poskytovanie sociálnych služieb alebo sociálneho poradenstva v našom zariadení. Okrem toho Vás ale stránka prevedie našou históriou aj súčasnosťou, dozviete sa, v akom prostredí žijú naši obyvatelia. Poskytneme Vám podrobné informácie ekonomického, legislatívneho aj vecného charakteru. Oboznámime Vás podrobne s podmienkami prijatia, o cene služieb, o postupoch, metódach a formách sociálnej práce a poskytneme Vám ďalšie informácie týkajúce sa zdravotnej starostlivosti, aktivít a iných služieb v rámci komplexnej starostlivosti.

Prajeme Vám, aby ste si pri prehliadaní našej stránky našli Vami žiadané informácie, a pokiaľ budete mať záujem o bližšie vysvetlenie, obráťte sa na nás telefonicky alebo formou kontaktného formulára.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tisovec bol zriadený Krajským úradom v Banskej Bystrici dňa 1. marca 1997 ako zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom. Otvorený a uvedený do prevádzky bol dňa 18. októbra 1997. Od 1.6.2002 je našim zriaďovateľom Banskobystrický samosprávny kraj. Budova domova je nehnuteľnosť vo výpožičke od mesta Tisovec. Pôvodne slúžila ako materská škola. Rekonštrukciou dostala budova nový vzhľad a úprava vonkajšieho oddychové areálu príjemne dotvorila celok komplexu.

Kapacita zariadenia je 43 miest. S účinnosťou od 01.01.2019 dochádza k zmene kapacity nasledovne : 31 miest v zariadení pre seniorov, 12 miest v domove sociálnych služieb. Aktuálny počet mužov je 13, pričom ich priemerný vek je 79,3 roka. Počet žien je 30 a ich priemerný vek u dosahuje 83,6 roka. Priemerný vek všetkých obyvateľov je 83,6. Najmladší obyvateľ nášho zariadenia má 56 rokov, najmladšia obyvateľka 60 rokov. Až u jedenástich obyvateľov presahuje vekový priemer nad 90 rokov. Naši obyvatelia pochádzajú z blízkeho ale i ďalekého okolia. Okrem Tisovčanov naše služby využívajú aj občania Muráňa, Revúcej, Hnúšte a jej okolitých obcí, Pohronskej Polhory, Banskej Bystrice atď.

Dovoľte nám Vás ubezpečiť, že počas poskytovania starostlivosti v Domove dôchodcov a v domove sociálnych služieb Tisovec sa pozeráme na našich obyvateľov nielen očami, ale predovšetkým srdcom, a to pri individuálnom prístupe ku každému obyvateľovi v maximálnom úsilí a v snahe mu čo najviac a najúčinnejšie pomôcť a podporiť ho v jeho živote.

Teší nás Váš záujem, prajeme Vám veľa zdravia, pohody a osobných úspechov.


Chceli by som sa touto cestou poďakovať všetkým zamestnancom DD a DSS v Tisovci za starostlivosť o našu nebohú mamu, p. Magdalénu Geškovú, ktorá strávila vo vašom zariadení skoro štyri roky. Patrí Vám vďaka za láskavé slová, starostlivosť, ľudský a profesionálny prístup, zvlášť za posledný rok, kedy bola odkázaná úplne na Vašu pomoc. V takejto situácii si človek uvedomí dôležitosť Vášho zariadenia a náročnosť Vašej práce. Chceme sa zvlášť poďakovať zdravotným sestrám a opatrovateľkám, ktoré sa o ňu s láskou a trpezlivosťou starali 24 hodín denne. Veľmi oceňujeme Váš prístup, osobný vklad, čistotu zariadenia, komunikáciu s rodinnými príslušníkmi pri riešení každodenných situácií. Som presvedčená, že DD a DSS v Tisovci bolo tou najlepšou voľbou zariadenia. Jej zdravotný stav sa zhoršoval, ale vedomie, že je o ňu postarané v čase, keď sme nemohli byť pri nej, bolo pre nás to najdôležitejšie. Patrí Vám veľká vďaka za Vašu obetavú a náročnú prácu.

Dana Bednárová, Revúca a Milan Geško, Galanta.


Hodnotenie od obyvateľov zariadenia :

V domove som veľmi spokojná, som tu už 3 roky, starajú sa tu o mňa, nič mi tu nechýba. Personál som si veľmi obľúbila a sme tu všetci ako jedna rodina. Obaja synovia s rodinami, aj sestra ma chodia pravidelne navštevovať a som rada, že je o mňa postarané a že deti nemajú so mnou žiadne starosti.

p. Veronika D., vek 79 rokov, Hnúšťa


Do domova som chcela ísť lebo som deťom nechcela byť na príťaž, nakoľko chodia do roboty. A neľutujem svoje rozhodnutie. Cítim sa tu dobre, mám zabezpečenú stravu, starostlivosť. Keby sa mi niečo stalo, je tu zdravotnícky dohľad 24 hodín denne. Máme tu aj rôzne aktivity a spoločenské vystúpenia, s ostatnými obyvateľmi si rozumieme, takže sa necítim byť sama.

p. Mária Ď., 80 rokov, Tisovec


Už som sa necítil nato, aby som žil doma sám, tak som si dal žiadosť do domova. Som nastúpil pred 2 rokmi. Synovci ma tu navštevujú, ale domov by som sa už nevrátil. Doma som už tu. Zvykol som si, mám tu všetko čo potrebujem. Mám aj kde tráviť voľný čas, lebo von je pekný areál. Cítim sa tu dobre aj bezpečne, lebo viem, že je tu o mňa stále postarané.

p. Ondrej F., 91 rokov, Rimavská Píla


Ja by som už nikam inam nešla. Mne je tu veľmi dobre, nemusím sa o nič starať, lebo máme tu navarené, opraté, upratané. Je tu aj zdravotná sestra s opatrovateľkami, tak keď sa necítim dobre oni sa o mňa vždy postarajú. Nemusím sa starať ani o nákupy, ani o lieky. Všetko mi tu zabezpečia. Ja si už len lúštim krížovky a čítam knihy, prechádzam sa a nemám žiadne iné starosti. Len keby mi to zdravie ešte slúžilo…

p. Jolana K., 85 rokov, Tisovec


✍️ Kontaktujte nás

Všetky kontaktné údaje a kontaktné osoby nájde na stránke Kontakty.