Vitajte na našej webovej stránke

Webová stránka www.ddadsstisovec.sk je určená predovšetkým tým, ktorí majú záujem o poskytovanie sociálnych služieb alebo sociálneho poradenstva v našom zariadení. Okrem toho Vás ale stránka prevedie našou históriou aj súčasnosťou, dozviete sa, v akom prostredí žijú naši obyvatelia. Poskytneme Vám podrobné informácie ekonomického, legislatívneho aj vecného charakteru. Oboznámime Vás podrobne s podmienkami prijatia, o cene služieb, o postupoch, metódach a formách sociálnej práce a poskytneme Vám ďalšie informácie týkajúce sa zdravotnej starostlivosti, aktivít a iných služieb v rámci komplexnej starostlivosti.

Prajeme Vám, aby ste si pri prehliadaní našej stránky našli Vami žiadané informácie, a pokiaľ budete mať záujem o bližšie vysvetlenie, obráťte sa na nás telefonicky alebo formou kontaktného formulára.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tisovec bol zriadený Krajským úradom v Banskej Bystrici dňa 1. marca 1997 ako zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom. Otvorený a uvedený do prevádzky bol dňa 18. októbra 1997. Od 1.6.2002 je našim zriaďovateľom Banskobystrický samosprávny kraj. Budova domova je nehnuteľnosť vo výpožičke od mesta Tisovec. Pôvodne slúžila ako materská škola. Rekonštrukciou dostala budova nový vzhľad a úprava vonkajšieho oddychové areálu príjemne dotvorila celok komplexu.

Kapacita zariadenia je 43 miest. S účinnosťou od 01.01.2019 dochádza k zmene kapacity nasledovne : 31 miest v zariadení pre seniorov, 12 miest v domove sociálnych služieb. Aktuálny počet mužov je 13, pričom ich priemerný vek je 79,3 roka. Počet žien je 30 a ich priemerný vek u dosahuje 83,6 roka. Priemerný vek všetkých obyvateľov je 83,6. Najmladší obyvateľ nášho zariadenia má 56 rokov, najmladšia obyvateľka 60 rokov. Až u jedenástich obyvateľov presahuje vekový priemer nad 90 rokov. Naši obyvatelia pochádzajú z blízkeho ale i ďalekého okolia. Okrem Tisovčanov naše služby využívajú aj občania Muráňa, Revúcej, Hnúšte a jej okolitých obcí, Pohronskej Polhory, Banskej Bystrice atď.

Dovoľte nám Vás ubezpečiť, že počas poskytovania starostlivosti v Domove dôchodcov a v domove sociálnych služieb Tisovec sa pozeráme na našich obyvateľov nielen očami, ale predovšetkým srdcom, a to pri individuálnom prístupe ku každému obyvateľovi v maximálnom úsilí a v snahe mu čo najviac a najúčinnejšie pomôcť a podporiť ho v jeho živote.

Teší nás Váš záujem, prajeme Vám veľa zdravia, pohody a osobných úspechov.

Empty tab. Edit page to add content here.

✍️ Kontaktujte nás