Organizačná štruktúra

ORGANIZAČNÁ  ŠTRUKTÚRA

DD a DSS Tisovec

platná a účinná od 1. marca 2022

 

 

Úsek

 

Funkcia

 

Úväzok

 

Počet zamestnancov

Riaditeľa (11,5)riaditeľ 

1

1
 ekonóm11
 správca11
 účtovník/registratúrny pracovník11
 kuchár44
 práčka/upratovačka33
 údržbár0,51
Sociálno – zdravotný (13)vedúci sociálno-zdravotného úseku, sociálny pracovník, MK, zástupca riaditeľa 

1

 

1

 sociálny pracovník11
 inštruktor sociálnej rehabilitácie11
 sestra11
 zdravotnícky asistent11
 opatrovateľ88
Spolu  

24,5

25

 

V Tisovci, 10.01.2022

 

 

Vypracovala:  Mgr. Mariana Kókaiová

riaditeľka DD a DSS Tisovec