Za posledné mesiace určite každý z nás zachytil v médiách informáciu o tom, ako sa seniori stávajú terčom podvodníkov a zlodejov, ktorí využívajú ich vek, dôveryhodnosť, ochotu pomôcť. Vzhľadom k tomu, že desiatky a možno až stovky seniorov prídu každoročne o svoje celoživotné úspory, pretože sa nechajú nachytať vymysleným a často veľmi emotívnym príbehom šikovných podvodníkov zavítala ku nám pracovníčka skupiny prevencie VO OR PZ v Rimavskej Sobote. kpt. Mgr. Katarína Baboľová. Zúčastneným seniorom vysvetlila ako sa nestať obeťou podvodníka, ako predchádzať fyzickému napadnutiu, zaoberala sa rizikami úrazov v cestnej premávke a informovala o konkrétnych prípadoch obetí trestného činu. Seniori si určite zapamätali jej praktické rady o tom, ako napríklad nekupovať veci, ktorých cena je nápadne nízka, peniaze nikdy nevyplácať v hotovosti na ruku, ako neveriť všetkému čo znie príliš dobre, aby to bola pravda. Za poskytnuté informácie, cenné rady, ale hlavne za prívetivý a empatický prístup ďakujeme kpt. Mgr. Baboľovej a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie.