V živote každého z nás sú chvíle jedinečné a neopakovateľné… Takou neopakovateľnou chvíľou v živote človeka je určite aj oslava narodenín. Ak sa jedná o okrúhle životné jubileum je to chvíľa o to viac výnimočnejšia. V kruhu obyvateľov a nás zamestnancov DD a DSS Tisovec sme priali predovšetkým pevné zdravie​, veľa radosti, žiadne starosti, životný optimizmus a krásnu jeseň života našej jubilantke pani Magdaléne Murárikovej, ktorá oslávila okrúhle 80. narodeniny. Oslávenkyňa neskrývala radosť a žiarila na všetky strany. Na príjemné posedenie, úprimné, srdečné gratulácie a hlasité živió budeme ešte dlho spomínať.

Milá pani Magduška,

tento rok je pre Vás výnimočný. Výnimočný v tom, že ste mali okrúhle narodeniny. Hovorí sa tomu tiež ďalší krížik na krku. Nie je to len číslo. Okrúhlymi narodeninami sa vstupuje do ďalšej časti života, pretože každé to desaťročie je iné, svojské.  Život je poskladaný z mnohých malých dní, ktoré prinášajú svoje radosti aj bežné starosti. Z času na čas však príde v živote každého človeka deň, ktorý je niečím výnimočný, je dôležitý. Takýchto dní je v ľudskom živote niekoľko a uchovajú sa v pamäti až do konca života.  A jeden z takýchto dní je aj dnes. Buďte ešte dlhé roky medzi nami šťastná. V pokoji užívajte život a nech sú dni Vášho zrelého veku preteplené vďačnosťou nás všetkých.  Nech je Vaša jeseň plná plodov, krásna, pokojná a  slnečná.