Voľné pracovné miesta

Záujemca o prácu v našom zariadení si môže svoju žiadosť vrátane životopisu podať osobne, prípadne poštou na adresu :
DD a DSS Tisovec, Bakulíniho 905, 980 61 Tisovec
prípadne emailom na adresu : riaditelka@ddadsstisovec.sk

Osobné údaje získané z doručených žiadostí a životopisov sú spracované podľa aktuálnych platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote ponúkame možnosť na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby v rozsahu 20 hodín týždenne nepretržite najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre uchádzačov o zamestnanie na pracovné pozície : opatrovateľka (podmienkou je certifikát o absolvovaní opatrovateľského kurzu), pomocná sila v kuchyni, upratovačka, údržbár.

Pre získanie ďalších informácií nás neváhajte kontaktovať osobne, telefonicky alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

V zariadení momentálne neevidujeme žiadne voľné pracovné miesto.