Aj naše zariadenie sa dňa 24.6.2019 zapojilo do celomestskej brigády “Som za krajší Tisovec”. Náš domov a jeho okolie je znova o niečo krajšie a čistejšie nielen vďaka usilovnosti našich zamestnancov ale aj našich obyvateľov, ktorí sa s chuťou pustili do práce. Keďže brigádnikov bolo veľa, práca nám išla skutočne od ruky. Dopoludnie pri práci a dobrej nálade nám veľmi rýchlo ubehlo a preto sme sa ani nenazdali a prišiel čas obeda a oddychu po dobre vykonanej práci. Napriek tomu, že žijeme takým uponáhľaným životom, bolo dôležité obetovať kúsok času pre dobrú vec, bez nároku na odmenu, nie zo zištných dôvodov, ale len preto, aby sme podporili dobrú myšlienku. Pretože ako žijeme, je aj o tom, v akom prostredí žijeme a ako si ho vážime a ako si ho ctíme. Môžeme mať krásne Slovensko nielen vďaka tomu, čo mu nadelila príroda, ale najmä vďaka tomu, ako sa my budeme voči prírode správať.