Dňa 19.03.2024 nás opäť navštívili študenti z EGT spolu s učiteľkou Ing. Erikou Guzmovou. Pre našich seniorov si pripravili zaujímavý program. V úvodnej časti programu si spolu so študentmi zaspievali náboženské piesne. Neskôr sa venovali tvorivej činnosti, ktorá bola realizovaná v kontexte náboženskej tematiky.