22. apríla oslavuje „meniny“ naša planéta Zem. Pôvodne tento sviatok symbolizoval príchod jari a oslavy sa konali pri príležitosti jarnej rovnodennosti 21. marca. V súčasnosti chcú ľudia z celého sveta upozorniť na zhoršujúci sa stav prírodného prostredia na našej planéte a spoločným úsilím dosiahnuť jeho zlepšenie. Cieľom tohto významného dňa je pripomenúť si závislosť života od cenných darov Zeme, ktoré je potrebné chrániť.Dňa 23.apríla sme sa spoločne zamysleli, ako našej matičke Zemi ubližujeme a čo môžeme v jej prospech vykonať. Preto sme sa rozhodli s našimi obyvateľmi upratať okolie Dielika, kde sme zároveň vzdali úctu pri Pomníku padlým v SNP položením kytky a zapálením kahanca.Všetci obyvatelia tejto planéty potrebujú k svojmu životu zdravé životné prostredie. Nie vš

etci ho však majú, preto skúsme zmeniť svoje správanie tak, aby bol pre nás každý deň Dňom Zeme.