Každý mesiac v roku má svoje nenapodobiteľné čaro, svoj význam tak pre prírodu, ako aj pre nás ľudí. Príchod jesenných dní, sprevádzaný babím letom a rannými hmlami, je typický pre mesiac október, ktorý je venovaný úcte starším.Určite budú mnohí so mnou súhlasiť, že našu úctu si skôr narodení zaslúžia počas celého roka, nielen 1. októbra, ktorý je vyhlásený za Svetový deň seniorov a následne celý október – ako Mesiac úcty k starším. Úcta, láska, porozumenie, trpezlivosť a uznanie autority starších by sa mali premietať v každodennom živote ako samozrejmosť. Úctu si nemožno načasovať, ani naplánovať na jeden mesiac v roku. Raz budeme všetci starí a aj my budeme potrebovať pomoc druhých tak isto, ako ju starší ľudia potrebujú dnes.Každému z nás pribúdajú roky. Neúprosne a neomylne ich prideľuje čas zo svojho náručia nám všetkým. Starnutie prichádza pomaly, nenápadne a nedá sa tomu vyhnúť. Človek sa ocitá v jeseni života a v spomienkach sa pozerá do minulosti. 

Vy, naši milí seniori, starí otcovia a staré mamy, 

pripomíname si, čo ste počas svojho života urobili pre svoje deti, rodinu, či pre svoju prácu. Ceníme si Vaše skúsenosti, životné múdrosti, vážime si Vaše vrásky, vlasy postriebrené šedinami, teplo v srdci a láskavé dlane. 

Tešíme sa s Vami, že ste mali šťastie dožiť sa vyššieho veku, lebo

Vysoký vek tají múdrosť života.Bielučký vlas skrýva dávne starosti.Útrapy do tváre vpísal čas.Len srdce je ešte mladé a dobré,štedro rozdáva lásku a nerado o priazeň žobre.buďte ešte dlhé roky medzi nami šťastní. Nech Vaša jeseň je stále pestrá a farebná. Prajeme Vám pevné zdravie a aby ste nestrácali chuť do života a naďalej si vychutnávali dni Vašej krásnej jesene.