,,Láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky˝ vyjadril sa anglický filozof ​John Stuart Mill. ​Všetci sa určite zhodneme, že najúprimnejšiu lásku prejavujú det​i a preto dňa 22.10 a 25.10 prišli pohladiť dušu a rozohriať srdcia našich seniorov deti zo deti zo Základnej školy Tisovec, z prvého ročníka Základnej školy a najmladšie deťúrence z Materskej školy v Tisovci .Kultúrny program bol plný piesní, básni, tancov a ďakovaní starkým za všetko čo pre nás všetkých urobili. Ako prejav úcty a vďaky darovali deti našim obyvateľom vlastnoručne vyrobené pozdravy. Za všetkých seniorov sa chceme poďakovať malým aj veľkým účinkujúcim, pani učiteľkám, ktorí spríjemnili našim obyvateľom dlhé jesenné dni krásnym vystúpením.

Osobitné poďakovanie patrí Lekárni Tisovec – PharmDr. Jane Strinkovej za darčekové balíčky, ktorými obdarovala našich obyvateľov.