V živote každého z nás sú chvíle jedinečné a neopakovateľné… Takou neopakovateľnou chvíľou v živote človeka je určite oslava narodenín. Ak sa jedná o okrúhle životné jubileum je to chvíľa o to viac výnimočnejšia. Dňa​ ​23. februára ​sme v kruhu rodiny, obyvateľov a nás zamestnancov DD a DSS Tisovec priali predovšetkým pevné zdravie​, veľa radosti, žiadne starosti, životný optimizmus a krásnu jeseň života našej jubilantke pani Elenke Vargovej, ktorá oslávila krásne okrúhle 90. narodeniny. Oslávenkyňa neskrývala radosť a žiarila na všetky strany. Na príjemné piatkové posedenie, kde nechýbali ani slzy dojatia ​a úprimné, srdečné gratulácie, ​budeme ešte dlho spomínať.V tomto roku sa k pani Elenke pridajú ešte ďalší jubilanti a my “mladšie” ročníky môžeme len skonštatovať, že naši oslávenci cez bolesť a slzy často videli svet, cez všetky veľké rany neprestali chcieť, aj keď nedávali málo a neveľa očakávali, neprestali veriť, „vstať“ a s odhodlaním žiť. Ich úsmev neznamená, že život je perfektný, ich úsmev je symbolom sily a radosti, preto im prajeme nech vykročia zvesela na ďalšiu žitia púť, veď život aj v zrelosti môže mať sladkú chuť.