Mnohí z nás, ktorí sme to nezažili, máme pocit, že Vianoce v Domove dôchodcov bývajú smutné. Opak je však pravdou. Vianoce sú výnimočnou udalosťou aj u nás. Veď sú to predsa najkrajšie sviatky roka! Bežné dni sa vianočnou výzdobou zmenia na sviatočné. A nielen od Štedrého dňa, ale podstatne skôr – už od začiatku decembra.

Túžba prežiť vianočné sviatky v pokoji, láske a svornosti nie je ničím výnimočným ani u našich klientov a preto sme aj tento rok pozvali naše spriaznené duše, členov a členky Klubu dôchodcov z Hnúšte. Vianočný program plný vianočných kolied a vinšov nám privodil rozprávkovú vianočnú náladu,  vyvolal úsmev na tvárach, búrlivý potlesk ale aj slzičky dojatia. Pravá vianočná atmosféra sa nákazlivo šírila celým našim domovom.

Mnohí naši obyvatelia by chceli stráviť najkrajšie sviatky roka so svojimi najbližšími, no žiaľ nie je to vždy možné. Aj preto sa my, všetci zamestnanci DD a DSS Tisovec snažíme sviatočné chvíle našim obyvateľov čo najviac spríjemniť a pevne veríme, že aj tento rok sa nám poradilo privodiť tú pravú “domovskú” vianočnú atmosféru.