Milý náš oslávenec Paľko Ivan,
k Vašim krásnym 90. narodeninám Vám chceme priať veľa zdravíčka, šťastíčka a božieho požehnania.
Náš život sa podobá knihe. Múdry človek premýšľa pri jej čítaní, pretože vie, že ju môže čítať iba raz. Vaše krásne okrúhle jubileum je malým zastavením pri jej čítaní.
Prajeme Vám, aby ste ju aj v budúcnosti vždy čítali s láskou, získanou životnou múdrosťou a rozvahou. Potom všetko, čo do nej vpíšete, zostane v srdciach Vašich najbližších a budete si môcť povedať, že Váš život stál za to, pretože ste ho žili pre ostatných.
Prajeme telu zdravie, ruke pevný stisk, pokoj do srdca a radosť do života.
A ako hovorí samotný oslávenec, tešíme sa na spoločnú oslavu 100 – tých narodenín.
Mgr. Mariana Kókaiová, riaditeľka a zamestnanci DD a DSS Tisovec