Doplnkové služby

  • Kadernícke, holičské služby
  • Pedikúra, manikúra
  • Drobné nákupy a ich donáška
  • Sprostredkovanie kontaktu s úradmi a inštitúciami.

Pri realizácii všetkých výkonov, činností počas 24 hodinovej komplexnej starostlivosti sú zo strany zamestnancov dodržiavané základné ľudské práva klientov garantované Ústavou SR, kde dôraz je kladený najmä na slobodu pohybu a pobytu.