Zákaz návštev od 29.09.2020

ZÁKAZ NÁVŠTEV   Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Tisovci, v súlade s Príkazom riaditeľky odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu…


Poďakovanie

Touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať Nadácii EPH za poskytnutie finančného príspevku na nákup dezinfekcie pre našich prijímateľov sociálnej…


Poďakovanie

Touto cestou ďakujeme Nadácii Centra pre filantropiu- Nadácii Henkel Slovensko za finančnú pomoc vo výške 300,- Eur na zakúpenie dezinfekčných a…


Nákup dezinfekčných, hygienických a ochranných pomôcok

Ďakujeme za finančnú podporu na nákup dezinfekčných, hygienických a ochranných pomôcok pre našich klientov a zamestnancov. „Tento projekt sa uskutočnil v…


Hurá na zmrzlinu

Po dlhom a úmornom čase, kedy muselo naše zariadenie ostať v rámci bezpečia našich klientov uzatvorené, sa začali uvoľňovať opatrenia. A tak mohli naši…


Napísali nám

Vážená pani riaditeľka, vzhľadom na to, že sme nemali možnosť na stretnutie (keďže žijem a pracujem v Rožňave), a mám zväčša pracovnú dobu počas pac.…


Plán uvoľňovania opatrení

Plán uvoľňovania opatrení v DD a DSS Tisovec v súvislosti s ochorením Covid-19 Opatrenia v uvoľňovaní režimov v poskytovaných sociálnych službách  1.…


Poďakovanie

Touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať  Márií Virágovej a Kvetoslave Virágovej z Revúcej, ktoré nášmu zariadeniu darovali ochranné rúška.…


Oznam

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Tisovci oznamuje, že od 1.6.2020 bude zrušené nariadenie zákazu nosenia potravín a iných produktov…