Zmrzlinové posedenie

V prvé Júnové dni sme sa rozhodli užiť si teplé slnečné lúče, jemne pofukujúci vetrík  a doplniť vitamín D, ktorý je pre imunitný systém nesmierne…


NÁVŠTEVY OD 17.05.2021

PLÁN  NÁVŠTEV  V  DD  a  DSS  TISOVEC V súlade s Usmernením Odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK k návštevám v zariadeniach sociálnych…


OZNÁMENIE O POVOLENÍ NÁVŠTEV V DD a DSS TISOVEC

V súlade s Vyhláškou č. 43 z 21. decembra 2020 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a podľa Usmernenia Odboru sociálnych služieb a…


Narodeninová oslava

Narodeniny predstavujú významný medzník v živote každého človeka a preto sme sa dňa 12.04.2021 rozhodli zorganizovať narodeninovú oslavu našej drahej…


Vianoce v DD a DSS Tisovec

Vážení návštevníci nášho zariadenia, rodinní príslušníci našich klientov, priatelia, známi! Blížia sa najkrajšie sviatky roka, ktoré by sme si všetci…


Ako sme piekli medovníčky

Ku Vianočným sviatkom neodmysliteľne patrí vôňa čerstvo upečených medovníčkov. Dňa 14. Decembra sme sa tak s našimi klientmi pustili do vianočného…


Prišiel k nám Mikuláš

Ďakujem, Mikuláš, za tie krásne chvíle, za darčeky od teba, za úsmevy milé. Stretneme sa o rok zas, príď, Mikuláš, medzi nás. Čas plynie rýchlo a tak ako…


Deň seniora

Milá babka, milý dedko, ďakujem Vám dnes za všetko. Za tie bozky z veľkej lásky, za nežnosť rúk, hladiace moje vlásky, za starostlivosť, lásku, dobrotu,…


Rozlúčka s letom - guľášové posedenie

Hej, slniečko, počuješ? Zasvieť ešte raz! Aspoň za hrsť teplých lúčov rozsyp medzi nás. Dňa 9. Septembra sme sa rozhodli užiť si posledné letné dni tohto…