Oznámenie k prijatým opatreniam v súvislosti so šírením koronavírusu

Vážení návštevníci nášho domova, rodinní príslušníci, príbuzní a známi! Aj v tejto mimoriadnej situácii si vás dovoľujeme ubezpečiť, že o vašich blízkych…


Zákaz návštev

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Tisovci, v súlade s Príkazom riaditeľky odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Banskobystrického…


MDŽ

Medzinárodný deň žien, ktorému prináleží v kalendári dátum 8.3. je aj v našom zariadení obľúbený sviatok, ktorým si pripomíname výnimočnosť žien. Úcta a…


Fašiangová veselica

Rok sa s rokom stretol a už sme tu zas, aby sme slávili fašiangový čas. Vínko, koláč, muzika – všetkého je dosť, tak si spolu užívajme, lebo čo…


Valentínske posedenie

Deň svätého Valentína je po roku opäť tu a aj napriek tomu, že naši prijímatelia už majú niekoľko krížikov na chrbte, sviatok sv. Valentína poznajú.…


Výstava organizovaná pri príležitosti 75. výročia oslobodenia Tisovca a Rimavskej Píly

Druhá svetová vojna bola súčasťou našej histórie a nemôžeme pred ňou zatvárať oči a tváriť sa, že nebola. Mnohých ľudí toto obdobie dejín veľmi zaujíma a…


Pripomienka 75. výročia oslobodenia Tisovca a Rimavskej Píly

Dňa 29.01.2020 sme sa s našimi prijímateľmi zúčastnili Pietneho aktu pri Pamätníku SNP pri príležitosti Pripomienky 75. výročia oslobodenia Tisovca a…


Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Naše zariadenie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Tisovci oceňuje, že sme sa mohli stať súčasťou projektu “Koľko lásky sa zmestí do…


Čarokrásne Vianoce

Všetkým čitateľom našej webovej stránky ako aj návštevníkom nášho zariadenia želáme pokojné, radostné a šťastné Vianoce prežité v kruhu svojich…


Vianočný program žiakov ZUŠ Tisovec

Vianoce sú obdobím, počas ktorého sa každý snaží byť s blízkymi,  keď si uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. Atmosféra týchto dní je…