Narodeninová oslava

Narodeniny predstavujú významný medzník v živote každého človeka a preto sme sa dňa 12.04.2021 rozhodli zorganizovať narodeninovú oslavu našej drahej…


Vianoce v DD a DSS Tisovec

Vážení návštevníci nášho zariadenia, rodinní príslušníci našich klientov, priatelia, známi! Blížia sa najkrajšie sviatky roka, ktoré by sme si všetci…


Ako sme piekli medovníčky

Ku Vianočným sviatkom neodmysliteľne patrí vôňa čerstvo upečených medovníčkov. Dňa 14. Decembra sme sa tak s našimi klientmi pustili do vianočného…


Prišiel k nám Mikuláš

Ďakujem, Mikuláš, za tie krásne chvíle, za darčeky od teba, za úsmevy milé. Stretneme sa o rok zas, príď, Mikuláš, medzi nás. Čas plynie rýchlo a tak ako…


Deň seniora

Milá babka, milý dedko, ďakujem Vám dnes za všetko. Za tie bozky z veľkej lásky, za nežnosť rúk, hladiace moje vlásky, za starostlivosť, lásku, dobrotu,…


Rozlúčka s letom - guľášové posedenie

Hej, slniečko, počuješ? Zasvieť ešte raz! Aspoň za hrsť teplých lúčov rozsyp medzi nás. Dňa 9. Septembra sme sa rozhodli užiť si posledné letné dni tohto…


Hlásky z MASky 3/2020

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Tisovci zverejnňuje 3/2020 vydanie Spravodaja Partnerstva Muránska Planina - Čierny Hron „HLÁSKY Z MASky“.…


Zákaz návštev od 29.09.2020

ZÁKAZ NÁVŠTEV   Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Tisovci, v súlade s Príkazom riaditeľky odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu…


Poďakovanie

Touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať Nadácii EPH za poskytnutie finančného príspevku na nákup dezinfekcie pre našich prijímateľov sociálnej…