Nákup dezinfekčných, hygienických a ochranných pomôcok

Ďakujeme za finančnú podporu na nákup dezinfekčných, hygienických a ochranných pomôcok pre našich klientov a zamestnancov. „Tento projekt sa uskutočnil v…


Hurá na zmrzlinu

Po dlhom a úmornom čase, kedy muselo naše zariadenie ostať v rámci bezpečia našich klientov uzatvorené, sa začali uvoľňovať opatrenia. A tak mohli naši…


Napísali nám

Vážená pani riaditeľka, vzhľadom na to, že sme nemali možnosť na stretnutie (keďže žijem a pracujem v Rožňave), a mám zväčša pracovnú dobu počas pac.…


Plán uvoľňovania opatrení

Plán uvoľňovania opatrení v DD a DSS Tisovec v súvislosti s ochorením Covid-19 Opatrenia v uvoľňovaní režimov v poskytovaných sociálnych službách  1.…


Poďakovanie

Touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať  Márií Virágovej a Kvetoslave Virágovej z Revúcej, ktoré nášmu zariadeniu darovali ochranné rúška.…


Oznam

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Tisovci oznamuje, že od 1.6.2020 bude zrušené nariadenie zákazu nosenia potravín a iných produktov…


Ako sme piekli Veľkonočné medovníčky

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie…


Informácie pre seniorov

Z diskusií s organizáciami a obcami, ktoré poskytujú pomoc a podporu seniorom, vyplynulo, že pre mnohých seniorov je problém zorientovať sa v množstve…


POĎAKOVANIE

Toto cestou ďakujeme anonymnému darcovi ochranných pomôcok pre zamestnancov nášho domova. „Veľké ďakujeme“


Oznam pre rodinných príslušníkov ohľadom finančnej hotovosti

Od 16.4.2020 neprijímame hotovostné platby za pobyt v zariadení (úhradu za poskytované služby) ani hotovosť do pokladne (úschova na lieky, nákupy a iné…