Rok 2017


Lekáreň Tisovec

vecný sponzorský dar ku Dňu Seniora - vitamínové balíčky (Darovacia zmluva)


Rekla-ma.eu v zastúpení Marcelom Strinkom (Darovacia zmluva)

reklamné predmety pri príležitosti výročia založenia DD a DSS


Jarmila Hudecová s rodinou

vecný sponzorský dar - plienkové nohavičky, ošetrovateľská kozmetika


Jaroslav Kriška s rodinou, Tisovec

vecný sponzorský dar - plienkové nohavičky, zdravotnícke pomôcky


rodina Šabľatúrová, Tisovec

vecný sponzorský dar - plienkové nohavičky


Mesto Tisovec - Ing. Peter Mináč

vecný sponzorský dar - jablká


rodina Piecuchová, Tisovec; rodina Kajdová, Revúca a rodina Runyayová, Rimavská Sobota

vecný sponzorský dar - elektronicky polohovateľná posteľ - repasovaná (Darovacia zmluva)


Anna Vengrínová, Tisovec

vecný sponzorský dar - mechanický invalidný vozík (Darovacia zmluva)