Rok sa s rokom stretol a už sme tu zas,

aby sme slávili fašiangový čas.

Vínko, koláč, muzika – všetkého je dosť,

tak si spolu užívajme, lebo čo nevidieť príde dlhý pôst.

Takto s vinšom sme dňa 26.2.2020 začali príjemné predpoludnie, ktoré sa nieslo v znamení hudby, tanca a priateľského posedenia. K fašiangovej atmosfére neodmysliteľne patrí dobrá nálada, spev a zábava, o ktorú sa postarali naši obľúbení hostia z Klubu dôchodcov Hnúšťa. Kto zavítal na túto fašiangovú oslavu, ľutovať určite nemusel. Veselosť a smiech sa niesli celým našim domovom. Každý si chcel nájsť tú svoju krásnu chvíľu, na ktorú bude ešte dlho s úsmevom spomínať. Fašiangové podujatie bolo nepochybne obohatením a spríjemnením každodenného života našich prijímateľov a zároveň bolo ukončením obdobia zábav a veselenia sa.