Výlet za sysľami

Dňa 25. augusta sme sa v jeden krásny letný deň vybrali spolu s našimi klientmi objavovať zaujímavosti malebnej obce Muráň.

Vybrali sme sa konkrétne do lokality Biela voda, ktorá je známa nie len nádherným okolím a prírodou ale najmä výskytom sysľov.

Naši klienti mali možnosť tieto roztomilé zvieratká kŕmiť jedlom, ktoré si pre nich pripravili.

Okrem sysľov tam boli aj somáriky, ktoré boli tiež veľmi priateľské.

Tento krásny letný deň sme zakončili osviežením priamo v obci Muráň.


Návštevy opäť povolené

Vážení návštevníci,

od 01.08.2022 sú návštevy v našom zariadení opäť povolené.
Mgr. Mariana Kókaiová
riaditeľka DD a DSS

Pozastavené návštevy v DD a DSS

OZNAM

pre návštevníkov DD a DSS Tisovec

 

Z dôvodu nariadenia RÚVZ v Rimavskej Sobote DD a DSS v Tisovci

od 19.7.2022 pozastavuje návštevy v zariadení do odvolania.

V Tisovci, 19.7.2022

Mgr. Mariana Kókaiová

riaditeľka DD a DSS


Výstava hudobných nástrojov

Hudba patrí k neoddeliteľnej súčasti života a má priaznivý vplyv na celkové prežívanie človeka. Hudba pozitívne vplýva na naše emócie, pocity, fantáziu a vedie k relaxácii človeka. V sociálnej práci je preto často využívaná pri práci so seniormi.

Štvrtkové dopoludnie sme sa tak rozhodli zúčastniť výstavy, ktorá sa konala v priestoroch galérie MSKS v Tisovci, so zameraním sa na hudobné nástroje. Mali sme možnosť vidieť rôzne hudobné nástroje ako je čembalo, violončelo, hoboj, tamburína a iné. Klienti mali možnosť si pri každom hudobnom nástroji prečítať rôzne zaujímavosti o ich histórii. Toto príjemné hudobné dopoludnie sme zavŕšili sladkým osviežením.


Máj lásky čas

Rozkvitnutý mesiac Máj
v ňom spoznáš ten lásky raj.
Čo ešte k tomu povedať, snáď ľúbiť - milovať
a srdiečko dokorán pre lásku otvorené mať. 

Vôňa rozkvitnutých kvetov, nádherne sfarbená príroda, teplé slnečné lúče, taký je Máj. Tak ako kvitnú kvety, tak kvitne aj láska, ktorá sa spája s týmto mesiacom. Pri príležitosti tohto krásneho obdobia plného lásky sme sa rozhodli zapojiť sa do realizovanej výzvy s názvom „Láska kvitne v každom veku“ s cieľom potešiť srdcia našich klientov. V rámci tejto výzvy prišli našich klientov obdarovať žiačky 1.B triedy zo SOŠ v Tisovci a to ručne robenými výrobkami. Pre našich klientov mali prichystané rámiky na fotky, ozdobný stromček z penových ružičiek, ozdobnú vázu a živé kvietky. Nádherné živé kvietky a ručne robené pohľadnice s venovaniami nám boli doručené aj od žiakov 6. C triedy Základnej školy Janka Francisciho v Hnúšti a od Andrei Rohárikovej, ktorá nás o spustení projektu informovala. Klienti si tak mohli vyzdobiť interiér aj exteriér zariadenia výrobkami, ktoré boli tvorené z lásky.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa rozhodli zapojiť sa do tejto májovej výzvy a rozkvitli tak lásku aj v našom zariadení.


Deň Matiek

Bozkom lieči rany, pohladením modriny.

Láskou mostí priepasti, láta trhliny.

Úsmevom prežiari každučký svet.

Nikoho takého ako mamy na Zemi niet.

Mama – slovo plné lásky, starostlivosti, obetavosti. Mesiac Máj nám poskytuje príležitosť vysloviť poďakovanie týmto významným ženám za ich nekonečnú lásku, starostlivosť, obetavosť a za každý jeden deň v živote, ktorým nás sprevádzali a boli nám oporou.

Deň matiek sme oslávili spoločne s našimi klientmi a klientkami a to programom v našom zariadení, ktorý si pre nich pripravili žiaci a ich učitelia zo Základnej umeleckej školy v Tisovci. Žiaci spoločne s doprovodom svojich učiteľov spievali rôzne piesne a hrali na svojich hudobných nástrojoch. Celé vystúpenie sa nieslo v duchu dobrej nálady a krásnej hudby, ktorá spríjemnila tento významný deň našim klientom.

V mene celého kolektívu DD a DSS Tisovec by sme sa chceli poďakovať riaditeľovi Základnej umeleckej školy v Tisovci, učiteľom a ich žiakom, že prijali naše pozvanie a umožnili tak našim klientom prežiť krásne popoludnie.


Prišla k nám jar

Po zime zas prišla jar,

slnko už má teplú tvár.

Budú kvety, zvieratká,

vstáva spiaca záhradka.


Oznam pre návštevy

OZNAM pre návštevníkov DD a DSS Tisovec platné od 16.3.2022

 

  • Termín návštevy je potrebné dohodnúť počas pracovných dní v čase od 8,00 hod. do 10,00 hod.  s vedúcou sociálno-zdravotného úseku Mgr. Čorbovou na tel. č. 047/5493847,  resp. e-mail: sp1.ddadsstisovec@gmail.com.
  • Návštevy sú povolené každý deň v čase od 13,00 hod. do 16,00 hod.
  • Upozorňujeme, že vopred neohlásené návštevy nebudú vybavené.
  • Návštevy sú realizované vo vonkajších priestoroch zariadenia - park s lavičkami a vo vstupnom vestibule max. pre 2 návštevy naraz, v odôvodnených prípadoch pri lôžku klienta.
  • Na návštevu do izby klientov môžu vstúpiť max. 2 osoby
  • Návštevy prebiehajú v režime základ za dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení a pokynov zamestnancov DD a DSS
  • Návšteva je povinná byť vybavená respirátorom FFP2 počas celej doby návštevy,  podrobiť sa dezinfekcii rúk a vyplniť čestné prehlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze.
  • Dĺžka trvania návštevy je max. ½ hodina.
  • Zákaz návštev naďalej platí u osôb s príznakmi akútneho respiračného ochorenia.
  • Podmienky návštev budú priebežne aktualizované podľa epidemiologickej situácie v okrese a v zariadení.

 

Prosíme návštevy, aby naše opatrenia rešpektovali. Sú prijaté v záujme ochrany Vašich blízkych a našich zamestnancov pred nákazou COVID-19.

 

V Tisovci, 16.3.2022

Mgr. Mariana Kókaiová, riaditeľka


Aplikácia Stresshelp


Dávame Vám do pozornosti bezplatnú aplikáciu Stresshelp.

Aplikácia STRESSHELP

 

Stránky na stiahnutie:

https://stresshelp.psychologin.sk/demo.php

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.psychologin.stresshelp

 

Viac informácii nájdete na stránke

 

https://www.employment.gov.sk/files/sk/uvodna-stranka/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/informacia-zriadeni-aplikacie-stresshelp.pdf