Oznam

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Tisovci oznamuje,

že od 1.6.2020 bude zrušené nariadenie zákazu nosenia potravín a iných produktov príjmateľom sociálnej služby v zariadení.

Nákup bude možné odovzdať pri vstupnej bráne počas úradných hodín vedúcej sociálno zdravotného úseku,

ktorá následné nákup vydezinfikuje a odovzdá príjmateľovi sociálnej služby.


Ako sme piekli Veľkonočné medovníčky

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista.

K Veľkej noci neodmysliteľne patria zvyky a tradície, ktoré si ľudia uchovávajú v pamäti dodnes. Oblievanie vodou a kúpanie dievčat mládencami - namočenie do potoka, postriekanie voňavou vodou, poliatie vedrom či vodou z hrnčeka sa na Veľkonočný pondelok považovalo za očistné, plodonosné a malo dievčatám na celý rok zabezpečiť zdravie.

Nesmie sa zabúdať ani na tradičné veľkonočné pokrmy, bez ktorých si ľudia Veľkú noc nevedeli predstaviť. Veľkonočná plnka, veľkonočný mazanec, pokrmy z vajec sa vynímali na prestretom stole v každej jednej domácnosti. Nikdy však nesmel chýbať pečený baránok. Či už mäsový, alebo nám dobre známy zo sladkého cesta.

Tento rok sme oslavy sviatky jari privítali aj v našom zariadení, a to pečením a zdobením Veľkonočných medovníčkov. Naše šikovné gazdinky si ľahko poradili s cestom, práca im išla skutočne od ruky. Výsledok usilovnej práce stál za to, gazdinky mohli byť na seba patrične hrdé.

Veľkonočné medovníčky zdobili stoly v našom zariadení a ulahodili nie len nášmu očku, ale aj jazýčku.


Informácie pre seniorov

Z diskusií s organizáciami a obcami, ktoré poskytujú pomoc a podporu seniorom, vyplynulo, že pre mnohých seniorov je problém zorientovať sa v množstve neustále sa meniacich informácií a usmernení súvisiacich s mimoriadnou situáciou.

Preto Banskobystrický samosprávny kraj pripravil informačný letáčik (v prílohe) s dôležitými telefonickými kontaktmi, na ktoré sa môžu seniori v prípade potreby obrátiť, takisto obsahuje stručné zásady prevencie pred koronavírusom.


POĎAKOVANIE

Toto cestou ďakujeme anonymnému darcovi ochranných pomôcok pre zamestnancov nášho domova.

„Veľké ďakujeme“


Oznam pre rodinných príslušníkov ohľadom finančnej hotovosti

Od 16.4.2020 neprijímame hotovostné platby za pobyt v zariadení (úhradu za poskytované služby) ani hotovosť do pokladne (úschova na lieky, nákupy a iné výdavky).

Žiadame príbuzných o úhradu prevodom na bankový účet vedený v SLSP

č. ú. : SK3909000000005048238395

variabilný symbol: 826

Poznámka: meno klienta, účel (úhrada, úschova)

Za pochopenie ďakujeme


Zákazy v domove dôchodcov - opatrenia alebo „sranda?“

Vážení rodinní príslušníci našich klientov - Vašich rodičov a blízkych príbuzných!

 

Týmto spôsobom som sa v mene celého kolektívu DD a DSS v Tisovci rozhodla verejne apelovať na niektorých z Vás.

Naše zariadenie pre seniorov a zdravotne postihnutých klientov patrí roky medzi najlepšie a najkvalitnejšie zariadenia v Banskobystrickom kraji. Je to vďaka milému a ústretovému personálu, ktorý mnohokrát v snahe vyhovieť každému pristupuje k mnohým príbuzným našich klientov individuálne. Terajšia situácia si však vyžaduje prispôsobenie sa novým pravidlám, rovnakým pre všetkých.

Po tragédii v Pezinku, ktorú nechceme zažiť v našom domove a snažíme sa všetkými možnými spôsobmi ochrániť Vašich rodičov či blízkych, sa z nás stávajú nervózni vyhadzovači a nepríjemní ochrankári, ktorí vám bránia pri svojich zaužívaných  zvyklostiach.

Na základe príkazu riaditeľky odboru sociálnych služieb a zdravotníctva BBSK a vyhlášky RÚVZ v Rimavskej Sobote sme od 6.3.2020 zakázali návštevy klientov. Rozhodnutím Krízového štábu DD a DSS sme od 16.3.2020 zakázali donášanie akýchkoľvek vecí do domova, zrušili sme donášku obedov, zdravotné vyšetrenia sme obmedzili len na nevyhnutné, život ohrozujúce stavy. Všetky izby pravidelne dezinfikujeme, klienti nosia rúška. Do domova nepúšťame nikoho okrem zamestnancov a osôb zabezpečujúcich nevyhnutné služby pre klientov po posúdení a schválení krízovým štábom.

Vaši rodičia, blízki, naši klienti sú najzraniteľnejšou a najviac ohrozenou cieľovou skupinou. V domove im zabezpečíme všetko čo potrebujú. Môžu vyjsť do areálu zariadenia, po skupinkách sa stretávajú na rôznych aktivitách. Vieme, že vám chýbajú a že ste ich už dlho nevideli. Môžete im kedykoľvek zatelefonovať či napísať, ale rešpektujte naše zákazy.

Tie zákazy sú kvôli nim, kvôli tomu, aby sme ich ochránili, a aby ste sa mohli stretnúť, keď všetko pominie.

Nedávno bol vyhlásený pre zariadenia sociálnych služieb núdzový stav. Je preto zarážajúce, keď sa rodinný príslušník dožaduje návštevy či svojvoľne vstúpi do budovy. Na vstupných dverách máme štyri upozornenia, ktoré si niektorí vôbec nevšímali. Začali sme preto zamkýnať aj vstupnú bráničku. Aj tam oznamujeme, že je zákaz vstupu do areálu domova. Darmo vysvetľujeme, že to nerobíme zo "srandy", že sa bojíme, aby sme nenakazili vašich blízkych, za ktorých sme zodpovední.

Stáva sa, že príbuzní prídu "úradovať" ku bráničke, skúšajú prepašovať nákupy či prísť si po peniaze, ktoré musia ísť vložiť do banky. Všetko má svoj čas, to všetko počká. Nič nie je dôležitejšie ako zdravie. My nakúpime, peniaze uschováme. Netreba sa báť. Jediné, čo od vás žiadame, aby sme nemuseli sprísniť opatrenia, je nechať nás pracovať a nesťažovať nám situáciu, ktorá ani pre nás nie je jednoduchá. Zostaňte doma, my sa o Vašich blízkych  postaráme. My doma zostať nemôžeme.

Svojim najbližším teraz pomôžete najviac tým, keď budete rešpektovať zavedené bezpečnostné opatrenia a prispôsobíte svoje zaužívané zvyky našim požiadavkám.

Zároveň ďakujeme tým rodinným príslušníkom, ktorí situáciu nepodceňujú, správajú sa zodpovedne a svojím prístupom nám pomáhajú prekonať túto mimoriadnu situáciu. Veľmi si to vážime!

 

riaditeľka a kolektív zamestnancov DD a DSS Tisovec


Hlásky z MASky 1/2020

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Tisovci zverejnňuje 1/2020 vydanie Spravodaja Partnerstva Muránska Planina - Čierny Hron „HLÁSKY Z MASky“.  Viac informácií je zverejnených na webovej stránke  https://muranskaplanina.com/ .

Príloha:

Hlásky z MASky 1/2020


Oznámenie k prijatým opatreniam v súvislosti so šírením koronavírusu

Vážení návštevníci nášho domova, rodinní príslušníci, príbuzní a známi!

Aj v tejto mimoriadnej situácii si vás dovoľujeme ubezpečiť, že o vašich blízkych je postarané v súlade s prísnymi hygienickými opatreniami. Rešpektovaním zákazu návštev, nosenia vecí do domova, či akceptovaním pozastavenia donášky obedov, nám pomáhate zabezpečiť pre Vašich najbližších bezpečné prostredie. Verte nám, že v domove majú zabezpečené všetko čo potrebujú. Nákupy, rúška, dezinfekciu, čisté prostredie, či prechádzky v areáli záhrady.

Kontaktovať s nimi sa môžete telefonicky na č. 047/5493847, alebo na č. 0911089138.

Ďakujeme, že nám dôverujete.

Zároveň žiadame o trpezlivosť všetkých, ktorým chutí naša strava. Donáška stravovania si vyžaduje odklad, ale hneď ako to bude možné, budete informovaní.

kolektív zamestnancov DD a DSS Tisovec


Súvisiace dokumenty k prijatým opatreniam :
Pokyn č. 001/2020/UKRBBSK 
Usmernenie č. 002/2020/OSSZ
Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR

 


Zákaz návštev

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Tisovci,

v súlade s Príkazom riaditeľky odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja,

vydáva s okamžitou platnosťou

zákaz pre všetky návštevy

prijímateľov sociálnych služieb z dôvodu preventívnej ochrany pred šíriacim sa koronavírusom na Slovensku.

Zákaz návštev platí do odvolania.

Mgr. Mariana Kókaiová riaditeľka DD a DSS v Tisovci


MDŽ

Medzinárodný deň žien, ktorému prináleží v kalendári dátum 8.3. je aj v našom zariadení obľúbený sviatok, ktorým si pripomíname výnimočnosť žien. Úcta a poklona sa ženám v tento špeciálny deň prejavuje po celom svete, no z dôvodu preventívnych opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu mesto Tisovec zrušilo svoj tradičný kultúrny program k MDŽ, ktorý sa mal konať dňa 9.3.2020. I napriek tomu, že naše prijímateľky sa na program vopred tešili, rozumieme obavám zo situácie, ktorú riziko infikovania koronavírusom v posledných týždňoch prináša. Zdravie a bezpečnosť je v tomto prípade hlavnou prioritou.
Ku každej žene patria kvety a v deň MDŽ obzvlášť a preto bola každá žena v našom zariadení obdarovaná kvetinkou.
Milé ženy,
Vaša práca je aj o láske, trpezlivosti, porozumení a pochopení. Želáme Vám, aby ste aj v ďalších rokoch svojho života rozdávali cenné rady do života, vnášali teplo do svojich rodín a rozdávali úsmev.
Touto cesto chcem poďakovať všetkým prijímateľkám v našom zariadení za ich lásku, za mozoľnaté dlane, za všetko pekné, za to, že ich máme!