Deň seniora

Milá babka, milý dedko,

ďakujem Vám dnes za všetko.

Za tie bozky z veľkej lásky,

za nežnosť rúk, hladiace moje vlásky,

za starostlivosť, lásku, dobrotu,

ďakujem aj za Vašu obetu a ochotu.

Za úsmev, ktorý vždy pre mňa máte,

za krásne spoločné chvíle,

ktoré so mnou prežívate. 

Jeseň patrí k výnimočným ročným obdobiam. Je plná farieb či dozrievajúcich plodov.

Práve október je mesiacom úcty k starším. Pri tejto vzácnej príležitosti  sme si pre našich prijímateľov sociálnej služby pripravili posedenie v spoločenskej miestnosti.

Na každého prijímateľa čakal vitamínový darček ako prejav úcty a vďačnosti. Atmosféru sme si spríjemnili zábavnými aktivitami.

Prijímatelia vytvorili niekoľko družstiev, ktoré medzi sebou súťažili. Pre výhercov boli prichystané rôzne zaujímavé ceny.

Tento výnimočný deň sme tak oslávili spomienkami, spevom, dobrou náladou, smiechom či peknými slovami.

Našim prijímateľom, ako aj ostatným seniorom,  želáme veľa zdravia, lásky a nech je Váš život ako jeseň, krásny, plný farieb a slnečných lúčov. 


Rozlúčka s letom - guľášové posedenie

Hej, slniečko, počuješ? Zasvieť ešte raz!

Aspoň za hrsť teplých lúčov rozsyp medzi nás.

Dňa 9. Septembra sme sa rozhodli užiť si posledné letné dni tohto roku a to guľášovým posedením.

Pre prijímateľov nášho zariadenia sme si pripravili posedenie s občerstvením v záhradnej časti.

Atmosféru nám spríjemňovali teplé slnečné lúče, dobrá hudba a vôňa fantastického guľášu.

Toto popoludnie rozžiarili nie len slnečné lúče ale aj úsmevy našich prijímateľov sociálnej služby.

S letom sme sa tak rozlúčili v duchu príjemnej atmosféry.

 


Hlásky z MASky 3/2020

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Tisovci zverejnňuje 3/2020 vydanie Spravodaja Partnerstva Muránska Planina - Čierny Hron „HLÁSKY Z MASky“.  Viac informácií je zverejnených na webovej stránke  https://muranskaplanina.com/ .

Príloha:

Hlásky z MASky 3/2020

 


Zákaz návštev od 29.09.2020

ZÁKAZ NÁVŠTEV

 

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Tisovci,

v súlade s Príkazom riaditeľky odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja,

vydáva od 29.9.2020

zákaz pre všetky návštevy 

prijímateľov sociálnych služieb z dôvodu preventívnej ochrany pred šíriacim sa koronavírusom na Slovensku.

(Riaditeľka DD a DSS  môže udeliť výnimku len v prípade, ak sa príbuzný preukáže negatívnym PCR testom na COVID – 19 nie starším ako 48 hodín. Výnimka sa ďalej udeľuje aj v prípade, ak ide o návštevu klienta v paliatívnom štádiu života).

Zákaz návštev platí do odvolania.

     V Tisovci, 28.9.2020

Mgr. Mariana Kókaiová, riaditeľka DD a DSS v Tisovci


Poďakovanie

Touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať Nadácii EPH za poskytnutie finančného príspevku na nákup dezinfekcie pre našich prijímateľov sociálnej služby.

"Tento projekt sa uskutočnil prostredníctvom Grantového programu: Oporný bod - COVID 19"


Poďakovanie

Touto cestou ďakujeme Nadácii Centra pre filantropiu- Nadácii Henkel Slovensko za finančnú pomoc vo výške 300,- Eur na zakúpenie dezinfekčných a hygienických prostriedkov pre klientov v DD a DSS Tisovec počas pandémie COVID-19.


Nákup dezinfekčných, hygienických a ochranných pomôcok

Ďakujeme za finančnú podporu na nákup dezinfekčných, hygienických a ochranných pomôcok pre našich klientov a zamestnancov.

„Tento projekt sa uskutočnil v rámci Fondu pomoci Nadácie Orange.“


Hurá na zmrzlinu

Po dlhom a úmornom čase, kedy muselo naše zariadenie ostať v rámci bezpečia našich klientov uzatvorené, sa začali uvoľňovať opatrenia. A tak mohli naši klienti konečne vyjsť za brány zariadenia. Keďže nám slniečko začalo už pekne hriať, nebolo treba dlho rozmýšľať a plán bol jednoznačný "ide sa na zmrzlinu". Tá radosť v očiach, že môžu konečne vyjsť z areálu zariadenia bola neopísateľná. Všetci si pred odchodom zodpovedne skontrolovali či majú rúška a mohlo sa vyraziť. Čerstvý vzduch, slniečko a sladká zmrzlina prispela k zlepšeniu nálady a všetci sa vracali s úsmevom na tvári a dobrým pocitom, že to najhoršie už máme za sebou a môžeme si znova užívať bežné dni bez strachu.


Napísali nám

Vážená pani riaditeľka,

vzhľadom na to, že sme nemali možnosť na stretnutie (keďže žijem a pracujem v Rožňave), a mám zväčša pracovnú dobu počas pac. týždňa, už dlhšie som hľadala cestu ako sa s vami skontaktovať.

Som sestra vášho klienta Jarka Poliaka,

v prvom rade sa chcem veľmi pekne poďakovať Vašim zamestnancom, vzhľadom na to, že je mentálne postihnutý, neviem presne špecifikovať ktorí vaši zamestnanci sú to....ale viac- menej od neho počujem.. "zlatá Marcelka... zlatá.... tá či oná"... skrátka cítim z jeho slov, a celkového jeho psychického rozpoloženia že je spokojný.

Po smrti mamy sme zostali sami a moja práca mi nedovoľuje starať sa o neho, tiež fakt, že je u vás "iba" od decembra, a je vlastne v adaptačnej dobe no a všetko skomplikovala Corona... napriek všetkému som vďačná, že "zvládol" toto obdobie veľmi dobre aj vďaka naozaj profesionálnemu prístupu Vašich zamestnancov.

 Preto chcem ešte raz poďakovať za trpezlivosť, pochopenie jeho stavu a celkový ľudský prístup.

 Pani riaditeľka, rada by som nejako prispela k spríjemneniu, alebo uľahčeniu práce vo vašom zariadení, len neviem ako.

Rada by som nakúpila materiál do vašej pracovnej dielne, kde by aj Jarko trávil svoj čas, alebo skrátka si nechám poradiť...

Ešte raz veľká vďaka

A viem že toto nie je práca ale poslanie...

S pozdravom

Viera Kederová