Poďakovanie

Touto cestou ďakujeme Nadácii Centra pre filantropiu- Nadácii Henkel Slovensko za finančnú pomoc vo výške 300,- Eur na zakúpenie dezinfekčných a hygienických prostriedkov pre klientov v DD a DSS Tisovec počas pandémie COVID-19.


Nákup dezinfekčných, hygienických a ochranných pomôcok

Ďakujeme za finančnú podporu na nákup dezinfekčných, hygienických a ochranných pomôcok pre našich klientov a zamestnancov.

„Tento projekt sa uskutočnil v rámci Fondu pomoci Nadácie Orange.“


Hurá na zmrzlinu

Po dlhom a úmornom čase, kedy muselo naše zariadenie ostať v rámci bezpečia našich klientov uzatvorené, sa začali uvoľňovať opatrenia. A tak mohli naši klienti konečne vyjsť za brány zariadenia. Keďže nám slniečko začalo už pekne hriať, nebolo treba dlho rozmýšľať a plán bol jednoznačný "ide sa na zmrzlinu". Tá radosť v očiach, že môžu konečne vyjsť z areálu zariadenia bola neopísateľná. Všetci si pred odchodom zodpovedne skontrolovali či majú rúška a mohlo sa vyraziť. Čerstvý vzduch, slniečko a sladká zmrzlina prispela k zlepšeniu nálady a všetci sa vracali s úsmevom na tvári a dobrým pocitom, že to najhoršie už máme za sebou a môžeme si znova užívať bežné dni bez strachu.


Napísali nám

Vážená pani riaditeľka,

vzhľadom na to, že sme nemali možnosť na stretnutie (keďže žijem a pracujem v Rožňave), a mám zväčša pracovnú dobu počas pac. týždňa, už dlhšie som hľadala cestu ako sa s vami skontaktovať.

Som sestra vášho klienta Jarka Poliaka,

v prvom rade sa chcem veľmi pekne poďakovať Vašim zamestnancom, vzhľadom na to, že je mentálne postihnutý, neviem presne špecifikovať ktorí vaši zamestnanci sú to....ale viac- menej od neho počujem.. "zlatá Marcelka... zlatá.... tá či oná"... skrátka cítim z jeho slov, a celkového jeho psychického rozpoloženia že je spokojný.

Po smrti mamy sme zostali sami a moja práca mi nedovoľuje starať sa o neho, tiež fakt, že je u vás "iba" od decembra, a je vlastne v adaptačnej dobe no a všetko skomplikovala Corona... napriek všetkému som vďačná, že "zvládol" toto obdobie veľmi dobre aj vďaka naozaj profesionálnemu prístupu Vašich zamestnancov.

 Preto chcem ešte raz poďakovať za trpezlivosť, pochopenie jeho stavu a celkový ľudský prístup.

 Pani riaditeľka, rada by som nejako prispela k spríjemneniu, alebo uľahčeniu práce vo vašom zariadení, len neviem ako.

Rada by som nakúpila materiál do vašej pracovnej dielne, kde by aj Jarko trávil svoj čas, alebo skrátka si nechám poradiť...

Ešte raz veľká vďaka

A viem že toto nie je práca ale poslanie...

S pozdravom

Viera Kederová


Plán uvoľňovania opatrení

Plán uvoľňovania opatrení v DD a DSS Tisovec v súvislosti s ochorením Covid-19

Opatrenia v uvoľňovaní režimov v poskytovaných sociálnych službách 

1. Fáza- od 3.6.2020

 • Zariadenie povoľuje návštevy pre rodinných príslušníkov PSS len v exteriéri zariadenia v čase od 9,30 hod. do 11,30 hod. a v poobedňajších hodinách v čase od 14,00 hod. do 16,00 hod. V prípade nepriaznivého počasia je možná návšteva v spoločenskej miestnosti na príslušnom poschodí.
 • Návštevy je možné realizovať len za prísnych hygienických podmienok (rúško, príp. prekrytie tváre, dezinfekcia rúk, meranie telesnej teploty)
 • Každú návštevu je potrebné nahlásiť deň vopred, cez pracovný týždeň do 14,00 hod. Mgr. Čorbovej  (0902970409), cez víkend na tel. čísle 0911089138, príp. na č. 047/5493847
 • Návštevy sa zapisujú do evidencie dochádzky návštev.

 2. Fáza – od 8.6.2020

 • Umožnenie návratu PSS po pobyte v domácom prostredí, bez absolvovania povinnej karantény v karanténnom zariadení ( po návrate bude PSS 14 dní  umiestnený v karanténnej miestnosti v našom zariadení).
 • Zariadenie umožňuje návštevu PSS aj na izbách PSS, ak ju obýva sám, výnimkou sú PSS na viacposteľových izbách pripútaných na lôžko. Všetky návštevy sú realizované za prísnych hygienicko-epidemiologických požiadaviek.( rúško, príp. prekrytie tváre, dezinfekcia rúk, meranie telesnej teploty).
 • Vo vnútorných priestoroch zariadenia je možný maximálny počet osôb na jednu návštevu 2 osoby.
 • Frekvencia návštev u jedného PSS je stanovená max. na 2 návštevy za deň.
 • Na viacposteľovej izbe u imobilných PSS je v rovnakom čase možná len jedna návšteva.
 • Jedna návšteva môže trvať maximálne do 30-45 minút.
 • Krátkodobé opustenie priestorov zariadenia počas dňa zo strany PSS ako aj dĺžka opustenia bude individuálne zvážená personálom DD a DSS Tisovec. PSS by sa mali vyhnúť uzatvoreným priestorom s vyššou koncentráciou osôb (nákupné centrá, obchody). Po návrate PSS do zariadenia je potrebné meranie teploty a dezinfekcia rúk.
 • Lekárske vyšetrenia PSS a vybavovanie  úradných záležitostí je možné absolvovať samostatne, príp. v sprievode rodinného príslušníka.

3. Fáza- od 15.6.2020

 • Umožnenie prijímania všetkých žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby.
 • Umožnenie opustenia DD a DSS Tisovec do domácej starostlivosti na víkend, alebo na sviatky.
 • Povolenie organizovania spoločných aktivít v malom počte účastníkov.

4. Fáza – od 1.7.2020

 • Obnovenie prevádzky.

V Tisovci, 3.6.2020

Vypracovali: Mgr. Kókaiová

                      Mgr. Čorbová


Poďakovanie

Touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať  Márií Virágovej a Kvetoslave Virágovej z Revúcej,

ktoré nášmu zariadeniu darovali ochranné rúška.

ĎAKUJEME


Oznam

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Tisovci oznamuje,

že od 1.6.2020 bude zrušené nariadenie zákazu nosenia potravín a iných produktov príjmateľom sociálnej služby v zariadení.

Nákup bude možné odovzdať pri vstupnej bráne počas úradných hodín vedúcej sociálno zdravotného úseku,

ktorá následne nákup vydezinfikuje a odovzdá príjmateľovi sociálnej služby.


Ako sme piekli Veľkonočné medovníčky

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista.

K Veľkej noci neodmysliteľne patria zvyky a tradície, ktoré si ľudia uchovávajú v pamäti dodnes. Oblievanie vodou a kúpanie dievčat mládencami - namočenie do potoka, postriekanie voňavou vodou, poliatie vedrom či vodou z hrnčeka sa na Veľkonočný pondelok považovalo za očistné, plodonosné a malo dievčatám na celý rok zabezpečiť zdravie.

Nesmie sa zabúdať ani na tradičné veľkonočné pokrmy, bez ktorých si ľudia Veľkú noc nevedeli predstaviť. Veľkonočná plnka, veľkonočný mazanec, pokrmy z vajec sa vynímali na prestretom stole v každej jednej domácnosti. Nikdy však nesmel chýbať pečený baránok. Či už mäsový, alebo nám dobre známy zo sladkého cesta.

Tento rok sme oslavy sviatky jari privítali aj v našom zariadení, a to pečením a zdobením Veľkonočných medovníčkov. Naše šikovné gazdinky si ľahko poradili s cestom, práca im išla skutočne od ruky. Výsledok usilovnej práce stál za to, gazdinky mohli byť na seba patrične hrdé.

Veľkonočné medovníčky zdobili stoly v našom zariadení a ulahodili nie len nášmu očku, ale aj jazýčku.


Informácie pre seniorov

Z diskusií s organizáciami a obcami, ktoré poskytujú pomoc a podporu seniorom, vyplynulo, že pre mnohých seniorov je problém zorientovať sa v množstve neustále sa meniacich informácií a usmernení súvisiacich s mimoriadnou situáciou.

Preto Banskobystrický samosprávny kraj pripravil informačný letáčik (v prílohe) s dôležitými telefonickými kontaktmi, na ktoré sa môžu seniori v prípade potreby obrátiť, takisto obsahuje stručné zásady prevencie pred koronavírusom.