Prišla k nám jar

Po zime zas prišla jar,

slnko už má teplú tvár.

Budú kvety, zvieratká,

vstáva spiaca záhradka.


Oznam pre návštevy

OZNAM pre návštevníkov DD a DSS Tisovec platné od 16.3.2022

 

 • Termín návštevy je potrebné dohodnúť počas pracovných dní v čase od 8,00 hod. do 10,00 hod.  s vedúcou sociálno-zdravotného úseku Mgr. Čorbovou na tel. č. 047/5493847,  resp. e-mail: sp1.ddadsstisovec@gmail.com.
 • Návštevy sú povolené každý deň v čase od 13,00 hod. do 16,00 hod.
 • Upozorňujeme, že vopred neohlásené návštevy nebudú vybavené.
 • Návštevy sú realizované vo vonkajších priestoroch zariadenia - park s lavičkami a vo vstupnom vestibule max. pre 2 návštevy naraz, v odôvodnených prípadoch pri lôžku klienta.
 • Na návštevu do izby klientov môžu vstúpiť max. 2 osoby
 • Návštevy prebiehajú v režime základ za dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení a pokynov zamestnancov DD a DSS
 • Návšteva je povinná byť vybavená respirátorom FFP2 počas celej doby návštevy,  podrobiť sa dezinfekcii rúk a vyplniť čestné prehlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze.
 • Dĺžka trvania návštevy je max. ½ hodina.
 • Zákaz návštev naďalej platí u osôb s príznakmi akútneho respiračného ochorenia.
 • Podmienky návštev budú priebežne aktualizované podľa epidemiologickej situácie v okrese a v zariadení.

 

Prosíme návštevy, aby naše opatrenia rešpektovali. Sú prijaté v záujme ochrany Vašich blízkych a našich zamestnancov pred nákazou COVID-19.

 

V Tisovci, 16.3.2022

Mgr. Mariana Kókaiová, riaditeľka


Aplikácia Stresshelp


Dávame Vám do pozornosti bezplatnú aplikáciu Stresshelp.

Aplikácia STRESSHELP

 

Stránky na stiahnutie:

https://stresshelp.psychologin.sk/demo.php

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.psychologin.stresshelp

 

Viac informácii nájdete na stránke

 

https://www.employment.gov.sk/files/sk/uvodna-stranka/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/informacia-zriadeni-aplikacie-stresshelp.pdf

 

 


Pozastavenie návštev


DD a DSS Tisovec oznamuje, že avizované návštevy pozastavuje do odvolania.


Návštevy v DD a DSS od 14.02.2022

O Z N Á M E N I E

V súlade s Nariadením vlády č. 735/2021 sú návštevy v DD a DSS Tisovec od 14.02.2022  povolené za nasledovných podmienok:

    streda, piatok, sobota                                       13.00 – 16.00 hod.                            

Termín návštevy je potrebné dohodnúť počas pracovných dní v čase od 8,00 hod. do 10,00 hod. s vedúcou sociálno-zdravotného úseku Mgr. Čorbovou na tel. č. 047/5493847, resp. e-mail: sp1.ddadsstisovec@gmail.com.

 

 • Upozorňujeme, že vopred neohlásené návštevy nebudú vybavené.
 • Návštevy sú realizované vo vonkajších priestoroch zariadenia - park s lavičkami a vo vstupnom vestibule max. pre 2 návštevy naraz, v odôvodnených prípadoch pri lôžku klienta.
 • Návšteva sa preukazuje negatívnym testom pri vstupe do zariadenia  nie starším ako 48 hodín pri AG teste, alebo 72 hodín pri PCR teste.
 • Návšteva je povinná byť vybavená respirátorom počas celej doby návštevy,  podrobiť sa dezinfekcii rúk a vyplniť čestné prehlásenie.
 • Dĺžka trvania návštevy je max. 1 hodina.
 • Zákaz návštev naďalej platí u osôb s príznakmi akútneho respiračného ochorenia.
 • Návšteva je povinná dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia a pokyny zamestnancov DD a DSS.
 • Podmienky návštev budú priebežne aktualizované podľa epidemiologickej situácie v okrese a v zariadení.

 

Prosíme návštevníkov, aby naše opatrenia rešpektovali. Sú prijaté v záujme ochrany Vašich blízkych a našich zamestnancov pred nákazou COVID-19.

 

V Tisovci,  9.2.2022 

Mgr. Mariana Kókaiová, riaditeľka                                                        


Vianoce 2021

Vianoce – obdobie, na ktoré každý netrpezlivo čaká počas celého roka.

Sú to krásne sviatky plné lásky, pokoja a radosti.

Je to čas, ktorý túžime tráviť v kruhu najbližších a uvedomujeme si silu lásky, dôležitosť rodiny a blízkych osôb.

Počas Vianoc si každý človek zaslúži prežívať radostné chvíle naplnené pocitmi šťastia a lásky.

Takúto krásnu vianočnú atmosféru spojenú s pocitmi šťastia a radosti sme sa snažili pripraviť aj pre našich klientov a klientky.

Krásne vyzdobené vianočné stromčeky, pripravený štedrovečerný stôl, vôňa kapustnice a medovníčkov upevňovala čarovnú vianočnú atmosféru.

Pomohli nám s tým aj ľudia z celého Slovenska, ktorí nám posielali krabice a vianočné pozdravy plné lásky,

lekáreň Tisovec, ktorá si pre našich klientov pripravila vianočné balíčky a mesto Tisovec, ktoré darovalo ovocie.

V mene klientov zariadenia a v mene celého kolektívu DD a DSS Tisovec by sme sa im chceli poďakovať za  každý jeden úsmev na tvári našich klientov a rozžiarené oči plné šťastia.

Ďakujeme a želáme všetkým šťastný nový rok 2022.


Mikuláš 2021

Zima robí čáry-máry, december je v kalendári.

Kým šiesteho narátaš, zavíta k nám Mikuláš.

Na svätého Mikuláša do okna sa obuv znáša.

Topánky si každý čistí, kto aký bol, ráno zistí.


Dňa 6. Decembra do nášho zariadenia zavítal Mikuláš spolu s čertom.

Pre našich klientov a klientky si prichystali mikulášske balíčky plné maškŕt, ktoré s láskou roznášali po celom zariadení.

Súčasťou mikulášskeho prekvapenia boli aj balíčky plné vitamínov, ktorými nás obdarovala Lekáreň Tisovec, za čo sme im v mene celého kolektívu DD a DSS a v mene všetkých klientov veľmi vďační.

Túto nádhernú Vianočnú atmosféru umocnilo vyzdobovanie a rozsvietenie vianočných stromčekov.

Sme nesmierne radi, že aj napriek tejto náročnej situácii sme našim klientom vyčarili úsmev na tvári a spríjemnili im tak predvianočné chvíle.

Našim klientom a klientkam, ako aj ostatným občanom prajeme aby ste prežili krásne vianočné chvíle v zdraví, plné lásky, harmónie a radosti.


OZNÁMENIE O NÁVŠTEVÁCH PSS v 3. stupni ohrozenia – čierna platné od 1.11.2021

 Návštevy nie sú povolené.

Návštevy je možné uskutočniť len na základe výnimky udelenej riaditeľom

zariadenia (terminálne štádium, zlý zdravotný a psychický stav prijímateľa

a pod.).

Podmienky návštev budú priebežne aktualizované podľa epidemiologickej situácie v okrese a v zariadení.

Žiadame návštevy, aby naše opatrenia rešpektovali.

Sú prijaté v záujme ochrany Vašich blízkych a našich zamestnancov pred nákazou COVID-19.

 

V Tisovci, 2.11.2021

Mgr. Mariana Kókaiová

riaditeľka DD a DSS v Tisovci