Vianočné sviatky v DD a DSS Tisovec

Pre mnohých je december najčarovnejším mesiacom v roku. Vianoce sú každý rok no vždy majú jedinečnú atmosféru a  predstavujú sviatky pokoja a lásky, kedy sa vieme tešiť z každého okamihu života. Tieto sviatky túžime stráviť v kruhu najbližších osôb a každý si ich zaslúži prežiť v šťastí a radosti. Táto radosť by však nemala vychádzať len z darčekov ale najmä z okamihov, ktoré tieto sviatky so sebou prinášajú. Preto sme sa opäť rozhodli spraviť čarovné Vianoce aj našim seniorom a seniorkám v DD a DSS Tisovec. V zariadení sme si pripravili nádhernú výzdobu, na každom poschodí sme pripravili krásny vianočný stromček. Vianočné sviatky sme otvorili príhovorom a našim klientom sme popriali krásne vianočné sviatky. Naša najstaršia klientka p. Elenka Brndiarová predniesla krásnu vianočnú báseň. Svoju báseň nám prečítal a predniesol aj p. Tibor Koncoš. Neskôr sme našim klientom a klientkám porozprávali o tom, kto ich obdaroval na Vianoce. Porozprávali sme im o zbierke „koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ a o ich zbierkach a projektoch. Neskôr sme každému klientovi porozdávali darčeky, ktoré im zo zbierky „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ ako každý rok priniesla Andrea Roháriková.  Zároveň by sme sa chceli poďakovať zamestnancom daňového a colného úradu v Rimavskej Sobote, ktorí si pre našich klientov pripravili vianočné prekvapenie a to v podobe darčekových krabíc, ktoré nám osobne priniesol ThDr. Tomáš Bodolló, PhD. Touto cestou by sme sa tak chceli všetkým ľuďom, ktorí sa do zbierky zapojili  a spravili tak nádherné Vianoce našim klientom, poďakovať.

V mene celého kolektívu DD a DSS by sme chceli všetkým do nového roka popriať hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, životných úspechov a veľa splnených snov.


Ako sme si piekli medovníčky

Spoločne sme si  s našimi prijímateľmi sociálnych služieb v rámci nadchádzajúcich vianočných sviatkov pripravili sladké potešenie.

Seniorky a seniori vykrajovali medovníčky z vopred pripraveného cesta.

Takto prichystané medovníčky nám vypiekli naše ochotné kuchárky.

Prípravu tohto sladkého vianočného potešenia nám spríjemňovala vianočná hudba a spoločné rozhovory na tému Vianoce, vianočné varenie a pečenie.

Obyvatelia nášho zariadenia obohatili rozhovory o ich osobné zážitky z čias a doby, ktoré trávili doma s rodinami.


Mikuláš čo v tom vreci máš?

Sviatok sv. Mikuláša sme oslávili spoločne s klientmi a klientkami tradičným posedením pri teplom čaji a sladkom občerstvení.

Rozprávali sme sa o  zvykoch a tradíciách, ktoré sú typické pre tento krásny sviatok.

Vybraní klienti a klientky sa zapojili do programu a do rozdávania mikulášskych balíčkov.

Mali zabezpečené aj kostýmy Mikuláša, čerta, anjela a soba.

Pripravili si aj krátky program v podobe prednese zimných básničiek.

Celou aktivitou nás sprevádzala pozitívna atmosféra, vianočná hudba a poletujúce vločky snehu, ktoré každému z nás rozžiarili oči.

Mikulášske balíčky plné prekvapení sme neskôr rozdávali po izbách aj tým, ktorí sa programu kvôli zdravotnému stavu nemohli zúčastniť.


Návštevy povolené

Vážení návštevníci,

od 26.10.2022 sú návštevy v našom zariadení opäť povolené,

Mgr. Mariana Kókaiová

riaditeľka DD a DSS


Zákaz návštev

OZNAM

pre návštevníkov DD a DSS Tisovec

 

Z dôvodu nariadenia RÚVZ v Rimavskej Sobote

DD a DSS Tisovec od 17.10.2022 pozastavuje návštevy v zariadení až do odvolania.

 

V Tisovci, 17.10.2022

Mgr. Mariana Kókaiová

riaditeľka DD a DSS


Výlet za sysľami

Dňa 25. augusta sme sa v jeden krásny letný deň vybrali spolu s našimi klientmi objavovať zaujímavosti malebnej obce Muráň.

Vybrali sme sa konkrétne do lokality Biela voda, ktorá je známa nie len nádherným okolím a prírodou ale najmä výskytom sysľov.

Naši klienti mali možnosť tieto roztomilé zvieratká kŕmiť jedlom, ktoré si pre nich pripravili.

Okrem sysľov tam boli aj somáriky, ktoré boli tiež veľmi priateľské.

Tento krásny letný deň sme zakončili osviežením priamo v obci Muráň.


Návštevy opäť povolené

Vážení návštevníci,

od 01.08.2022 sú návštevy v našom zariadení opäť povolené.
Mgr. Mariana Kókaiová
riaditeľka DD a DSS

Pozastavené návštevy v DD a DSS

OZNAM

pre návštevníkov DD a DSS Tisovec

 

Z dôvodu nariadenia RÚVZ v Rimavskej Sobote DD a DSS v Tisovci

od 19.7.2022 pozastavuje návštevy v zariadení do odvolania.

V Tisovci, 19.7.2022

Mgr. Mariana Kókaiová

riaditeľka DD a DSS


Výstava hudobných nástrojov

Hudba patrí k neoddeliteľnej súčasti života a má priaznivý vplyv na celkové prežívanie človeka. Hudba pozitívne vplýva na naše emócie, pocity, fantáziu a vedie k relaxácii človeka. V sociálnej práci je preto často využívaná pri práci so seniormi.

Štvrtkové dopoludnie sme sa tak rozhodli zúčastniť výstavy, ktorá sa konala v priestoroch galérie MSKS v Tisovci, so zameraním sa na hudobné nástroje. Mali sme možnosť vidieť rôzne hudobné nástroje ako je čembalo, violončelo, hoboj, tamburína a iné. Klienti mali možnosť si pri každom hudobnom nástroji prečítať rôzne zaujímavosti o ich histórii. Toto príjemné hudobné dopoludnie sme zavŕšili sladkým osviežením.