Zmrzlinové posedenie

V prvé Júnové dni sme sa rozhodli užiť si teplé slnečné lúče, jemne pofukujúci vetrík  a doplniť vitamín D,

ktorý je pre imunitný systém nesmierne dôležitý. Tieto chvíle sme sa rozhodli spríjemniť si sladkým osviežením v podobe zmrzliny,

ktorá je neodmysliteľnou súčasťou letných dní.  Noví klienti mali príležitosť lepšie sa spoznať a užiť si tak príjemné zmrzlinové popoludnie.


NÁVŠTEVY OD 17.05.2021

PLÁN  NÁVŠTEV  V  DD  a  DSS  TISOVEC

V súlade s Usmernením Odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK k návštevám v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK platné od 17.5.2021 povoľujeme návštevy v DD a DSS Tisovec od 17.5.2021 za nasledovných podmienok:

Pondelok, streda, piatok, nedeľa v čase od 13.00 –do 16.00 hod.

Termín návštevy je potrebné dohodnúť počas pracovných dní v čase od 8,00 hod. do 10,00 hod.  s vedúcou sociálno-zdravotného úseku Mgr. Čorbovou na tel. č. 047/5493847,  resp. e-mail: sp1.ddadsstisovec@gmail.com.

Upozorňujeme, že vopred neohlásené návštevy nebudú vybavené.

Návštevy sú realizované vo vonkajších priestoroch zariadenia - park s lavičkami.

Návšteva je povinná sa pri vstupe do zariadenia pred uskutočnením návštevy preukázať negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hod., alebo negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 24 hod., resp. potvrdením lekára o prekonaní ochorenia Covid-19, alebo potvrdením o kompletnom zaočkovaní.

Návšteva je povinná byť vybavená respirátorom FFP2 počas celej doby návštevy, podrobiť sa meraniu TT, dezinfekcii rúk a zapísať sa do dochádzky návštev, v ktorej zároveň potvrdzuje  prehlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze.

U jedného klienta sú povolené 2 osoby, max. dĺžka trvania návštevy je 30-45 minút.

Návštevy príbuzných tých prijímateľov, ktorí sú v paliatívnej starostlivosti, ťažko chorí alebo umierajúci, prebiehajú v zmysle vyhlášky č. 43/2020 V. v. SR v interiéri, na izbách klientov.

Návšteva je povinná dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia a pokyny zamestnancov DD a DSS v Tisovci.

Zákaz návštev naďalej platí u osôb s príznakmi akútneho respiračného ochorenia a detí vo veku do 15 rokov.

Podmienky návštev budú priebežne aktualizované podľa epidemiologickej situácie v okrese a v zariadení.

V prípade, že okres Rimavská Sobota bude zaradený do stupňa monitoringu zelená, návštevy budú povolené bez obmedzení.

 

Návštevy budú zakázané:

- v prípade, že okres Rimavská Sobota bude zaradený do čiernej fázy rizikovosti šírenia ochorenia Covid-19

- ak by mal DD a DSS Tisovec z dôvodu epidemiologickej situácie nariadené opatrenia príslušným RÚVZ

- ak by sa v DD a DSS Tisovec nachádzal minimálne 1 pozitívny klient, resp. je podozrenie na ochorenie Covid-19

-  ak zaočkovanosť klientov v DD a DSS Tisovec druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu Covid-19 nebude dosahovať 70%

 

V Tisovci, 17.5.2021

Mgr. Mariana Kókaiová, riaditeľka DD a DSS v Tisovci

 


OZNÁMENIE O POVOLENÍ NÁVŠTEV V DD a DSS TISOVEC

V súlade s Vyhláškou č. 43 z 21. decembra 2020 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a podľa Usmernenia Odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK

povoľujeme návštevy v DD a DSS Tisovec od 26.4.2021 za nasledovných podmienok:

Pondelok, streda, piatok, nedeľa v čase od 13.00 –do 16.00 hod.

Termín návštevy je potrebné dohodnúť počas pracovných dní v čase od 8,00 hod. do 10,00 hod.  s vedúcou sociálno-zdravotného úseku Mgr. Čorbovou na tel. č. 047/5493847,  resp. e-mail: sp1.ddadsstisovec@gmail.com.

Upozorňujeme, že vopred neohlásené návštevy nebudú vybavené.

Návštevy sú realizované vo vonkajších priestoroch zariadenia - park s lavičkami.

Návšteva je povinná sa pri vstupe do zariadenia pred uskutočnením návštevy preukázať negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hod., alebo negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 24 hod., resp. potvrdením lekára o prekonaní ochorenia Covid-19.

Z dôvodu, že režim návštev  v zariadeniach sociálnych služieb naďalej upravuje Vyhláška ÚVZ SR č. 43/2020, ktorá nenahrádza vyhlášku ÚVZ  č. 186, ktorá režim návštev v ZSS neupravuje,  príbuzní, ktorí chcú ísť na návštevu a  sú zaočkovaní a od očkovania uplynula požadovaná lehota sa musia naďalej preukázať negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hod., alebo negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 24 hod.

Návšteva je povinná byť vybavená respirátorom FFP2 počas celej doby návštevy, podrobiť sa meraniu TT, dezinfekcii rúk a zapísať sa do dochádzky návštev, v ktorej zároveň potvrdzuje  prehlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze

U jedného klienta sú povolené 2 osoby, max. dĺžka trvania návštevy je 30-45 minút

Návštevy príbuzných tých prijímateľov, ktorí sú v paliatívnej starostlivosti, ťažko chorí alebo umierajúci, prebiehajú v zmysle vyhlášky č. 43/2020 V. v. SR v interiéri, na izbách klientov.

Návšteva je povinná dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia a pokyny zamestnancov DD a DSS v Tisovci.

Priniesť môžete najmä lieky, výživové doplnky, nevyhnutné hygienické, zdravotné a ochranné pomôcky.

Stravu a potraviny je povolené nosiť klientom len v originálnom balení po predchádzajúcej dezinfekcii.

Zákaz návštev naďalej platí u osôb s príznakmi akútneho respiračného ochorenia a detí vo veku do 15 rokov.

Podmienky návštev budú priebežne aktualizované podľa epidemiologickej situácie v okrese a v zariadení.

 

V Tisovci, 22.4.2021- Mgr. Mariana Kókaiová, riaditeľka DD a DSS v Tisovci


Narodeninová oslava

Narodeniny predstavujú významný medzník v živote každého človeka a preto sme sa dňa 12.04.2021 rozhodli zorganizovať narodeninovú oslavu našej drahej klientky Gabiky Mistríkovej.

Pre oslávenkyňu bola nachystaná nádherná narodeninová torta, lahodné koláčiky a samozrejme dobré šampanské.

Našu Gabiku si vážime, tešíme sa z jej prítomnosti a máme ju nesmierne radi.

Všetko najlepšie milá Gabika k Tvojmu krásnemu sviatku, veľa úprimnej lásky, pevné zdravie a nech prídu dni, ktoré splnia všetky Tvoje tajné sny.

Zo srdca želá kolektív DD a DSS Tisovec.


Vianoce v DD a DSS Tisovec

Vážení návštevníci nášho zariadenia, rodinní príslušníci našich klientov, priatelia, známi!

Blížia sa najkrajšie sviatky roka, ktoré by sme si všetci priali zo všetkého najviac prežiť so svojimi najbližšími. Tieto sviatky budú ale iné, nie také na aké sme zvyknutí. Napriek tomu chceme každého ubezpečiť, že naši klienti budú mať ako každý rok, sviatky zabezpečené v starostlivosti, hojnosti a v pokoji.

Z dôvodu šírenia koronavírusu však musíme neustále dodržiavať prísne opatrenia, aby sme predišli zaneseniu tejto nákazy do nášho zariadenia a vyhli sa ochoreniu u najzraniteľnejšej skupiny ľudí, našich seniorov a zdravotne postihnutých klientov.

Nižšie uvádzam nasledovné opatrenia počas Vianoc v našom zariadení, ktorého zriaďovateľom je BBSK.     

Návštevy v DD a DSS v Tisovci

-návštevy v zariadení sú zakázané, výnimku udeľuje vedenie zariadenia len po telefonickom  dohovore, a to len v prípade negatívneho PCR testu nie staršieho ako 48 hodín,

alebo po dohode s vedením zariadenia v prípade ak ide o návštevu príbuzného v terminálnom štádiu života,

alebo návštevu klienta, ktorý v priebehu posledných 90 dní prekonal COVID-19

-odporúčame príbuzným využívať informačno–komunikačné technológie na sprostredkovanie kontaktu so svojím príbuzným

 

Klient DD a DSS v Tisovci (ktorý nie je COVID pozitívny)  môže ísť na Vianoce do domácej starostlivosti za dodržania týchto podmienok:

- príbuzný, ktorý prevezme klienta do domácej starostlivosti sa musí preukázať platným negatívnym testom (antigénový alebo PCR test) nie starší ako 48 hodín a pri návrate klienta do ZSS absolvuje klient antigénový test

Na záver želám všetkým našim priaznivcom pokojné, v zdraví a láske prežité vianočné sviatky s presvedčením a pokorou, že budúci rok ich prežijeme tradične, v kruhu svojich blízkych. 

Mgr. Mariana Kókaiová

riaditeľka DD a DSS v Tisovci


Ako sme piekli medovníčky

Ku Vianočným sviatkom neodmysliteľne patrí vôňa čerstvo upečených medovníčkov.

Dňa 14. Decembra sme sa tak s našimi klientmi pustili do vianočného pečenia.

Naše klientky si usilovne vyvaľkali cesto a následne vykrajovali rôzne tvary.

Do zlata a s láskou upečené medovníky  tak rozvoniavali po celom zariadení.


Prišiel k nám Mikuláš

Ďakujem, Mikuláš,
za tie krásne chvíle,
za darčeky od teba,
za úsmevy milé.
Stretneme sa o rok zas,
príď, Mikuláš, medzi nás.

Čas plynie rýchlo a tak ako každý rok sa opäť nachádzame v tom najkrajšom období roka a to období Vianoc. Toto obdobie je obľúbené nie len u tých najmenších ale aj u starších osôb. Preto sme si v decembri pripravili pre našich klientov a klientky niekoľko aktivít, ktoré sú pre tieto sviatky typické a ktoré ich srdcia naplnia pocitom šťastia, pokoja a lásky. Dňa 7. Decembra sme si pre našich klientov a klientky pripravili mikulášske prekvapenie. S programom nám pomohli aj samotní klienti, ktorí sa prezliekli do kostýmov Mikuláša a čerta. Pre každého klienta sme si pripravili mikulášsky balíček, ktorý obsahoval množstvo maškŕt. Mikulášske balíčky nám pomohla obohatiť aj lekáreň Tisovec, za čo im veľmi ďakujeme. Tento čarovný deň sme zakončili vyzdobovaním vianočných stromčekov.

Našim klientom a klientkam, ako aj ostatným občanom prajeme pokojné a radostné prežitie Vianočných sviatkov aby sa Vám splnili Vaše najtajnejšie túžby a priania.


Deň seniora

Milá babka, milý dedko,

ďakujem Vám dnes za všetko.

Za tie bozky z veľkej lásky,

za nežnosť rúk, hladiace moje vlásky,

za starostlivosť, lásku, dobrotu,

ďakujem aj za Vašu obetu a ochotu.

Za úsmev, ktorý vždy pre mňa máte,

za krásne spoločné chvíle,

ktoré so mnou prežívate. 

Jeseň patrí k výnimočným ročným obdobiam. Je plná farieb či dozrievajúcich plodov.

Práve október je mesiacom úcty k starším. Pri tejto vzácnej príležitosti  sme si pre našich prijímateľov sociálnej služby pripravili posedenie v spoločenskej miestnosti.

Na každého prijímateľa čakal vitamínový darček ako prejav úcty a vďačnosti. Atmosféru sme si spríjemnili zábavnými aktivitami.

Prijímatelia vytvorili niekoľko družstiev, ktoré medzi sebou súťažili. Pre výhercov boli prichystané rôzne zaujímavé ceny.

Tento výnimočný deň sme tak oslávili spomienkami, spevom, dobrou náladou, smiechom či peknými slovami.

Našim prijímateľom, ako aj ostatným seniorom,  želáme veľa zdravia, lásky a nech je Váš život ako jeseň, krásny, plný farieb a slnečných lúčov. 


Rozlúčka s letom - guľášové posedenie

Hej, slniečko, počuješ? Zasvieť ešte raz!

Aspoň za hrsť teplých lúčov rozsyp medzi nás.

Dňa 9. Septembra sme sa rozhodli užiť si posledné letné dni tohto roku a to guľášovým posedením.

Pre prijímateľov nášho zariadenia sme si pripravili posedenie s občerstvením v záhradnej časti.

Atmosféru nám spríjemňovali teplé slnečné lúče, dobrá hudba a vôňa fantastického guľášu.

Toto popoludnie rozžiarili nie len slnečné lúče ale aj úsmevy našich prijímateľov sociálnej služby.

S letom sme sa tak rozlúčili v duchu príjemnej atmosféry.