Vianočný čas

Vianoce v našom zariadení

Aj napriek tomu, že Vianoce sú každý rok, ich atmosféra je vždy jedinečná a nenahraditeľná. A takúto jedinečnú atmosféru sa snažíme každý rok urobiť aj my v našom zariadení pre našich prijímateľov. Vianoce nie sú časom radosti len pre tých najmenších ale naopak, aj pre tých najstarších. Ich podstata nespočíva len v dobrom jedle či darčekoch. Ich najvyššia podstata spočíva v láske. V láske k rodičom, deťom, blízkym osobám. A takúto jedinečnú atmosféru so sebou prinášajú práve Vianoce, kedy sa počas roka na chvíľu zastavíme a uvedomujeme si prítomný okamih, tešíme sa z maličkostí života. Takéto vzácne chvíle so sebou prinášajú tieto sviatky.

Vianočné sviatky sme začali výzdobou stromčekov a areálu zariadenia. Každé poschodie má svoj stromček, ktorí si prijímatelia vyzdobili podľa svojich predstáv. Niektoré výzdoby si vyrábali samostatne. Tak ako každý rok, aj tento rok sme sa rozhodli zapojiť sa do krásneho projektu s názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.“ Ľudia z celého Slovenska sa rozhodli naplniť krabice láskou a tak potešiť našich prijímateľov a spríjemniť im tento čarovný čas. Krabice nám osobne doručila Aďka Roháriková a následne sme ich odovzdávali jednotlivým prijímateľom. V rámci tohto obdobia nás  navštívili aj seniorky z klubu dôchodcov z Hnúšti, ktoré si pre nás pripravili vystúpenie. Počas Vianoc nás obdarovala aj lekáreň Tisovec, ktorá si pre našich prijímateľov pripravila balíčky s čajíkom, s vitamínmi a s ručne vyrábanými anjelmi.

Vianočné sviatky sme tak prežili v príjemnej atmosfére, ktorá naplnila srdcia nás a našich prijímateľov láskou a čarovnými chvíľami.

 


Mikuláš v DD a DSS Tisovec

Mikuláš

Von už poletujú prvé snehové vločky a príroda je zakrytá snehovou prikrývkou. To je predzvesťou toho najkrajšieho obdobia v roku a to Vianoc. Týmto sviatkom však predchádza Mikuláš, ktorý tradične chodí do nášho zariadenia 6. Decembra. Tak ako každý rok, aj tento rok ku nám zavítal aj so svojimi pomocníkmi anjelmi a čertom, aby našim prijímateľom sociálnej služby rozdal ich mikulášske balíčky plné maškŕt. Do mikulášskeho programu sa zapojili samotní klienti zariadenia, ktorým sme pomohli so zabezpečením a prípravou kostýmov. V spoločenskej miestnosti sme im pripravili posedenie s teplým čajom, kávou a vianočnými koláčikmi, kde ich následne Mikuláš obdaroval balíčkami. Ostatným prijímateľom sme balíčky rozdávali na ich izbách. Každému z nich anjelik zarecitoval zimnú básničku. Okrem radosti priniesol Mikuláš do nášho zariadenia príjemnú zimnú atmosféru, ako aj atmosféru blížiacich sa Vianoc.

Príjemnú atmosféru nám do zariadenia počas Mikuláša priniesli aj žiaci Základnej umeleckej školy v Tisovci spolu s riaditeľom Mgr. Milanom Matuchom, DiS. Art. a ďalšími pedagogickými zamestnancami. Pre našich prijímateľov si pripravili hudobné vystúpenia a hru na rôzne hudobné nástroje.

 


Deň seniora

Milí naši seniori,

čas plynie deň za dňom, rok za rokom a opäť sme sa spolu stretli v mesiaci október, aby sme prejavili svoju úctu starším. Každá životná etapa je niečím výnimočná a preto je potrebné byť vďačný za každý deň, v každom veku života. Život sa skladá z rôznych maličkostí, ktoré musíme vnímať a tešiť sa z nich. Tieto maličkosti tvoria aj spomienky na chvíle šťastia a radosti, ktoré sme prežili. Ale nie sú to len spomienky, ktoré nám robia život krajším, je to aj prítomná chvíľa, ktorú prežívame. Nemali by sme zabúdať na to, že o našich životoch nerozhoduje náš vek ale ľudská vôľa žiť svoj život plnohodnotne.

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sme si pre našich seniorov pripravili vystúpenia detí zo Základnej umeleckej školy v Tisovci, ako aj z Materskej školy. Detičky si spolu so svojimi učiteľmi pripravili rôzne hudobné, tanečné vystúpenia a básničky. Touto cestou by sme sa im v mene celého kolektívu DD a DSS Tisovec chceli poďakovať, že nám pomohli spríjemniť našim klientom ich významný mesiac. Našim klientom prajeme hlavne veľa zdravia a šťastných chvíľ v živote, ktoré ich budú sprevádzať na ich životnej ceste.


Jeseň

Jesenná výzdoba

Krásny les je v jeseni,
i keď nie je zelený.
Zlatom svietia javory,
buk červeňou zahorí.
Breza striasla dukáty,
les je veľmi bohatý
a v tom stofarebnom zlate
borovice rozpoznáte
i zelené jedličky,
trčia ako rozmaríny
z velikánskej kytičky.

 

Leto je nenávratne za nami a do našich životov vstúpilo ďalšie čarovné ročné obdobie a to jeseň. Jeseň je umelecké ročné obdobie, ktoré je plné farieb a dozrievajúcich plodov. V toto ročné obdobie sa príroda pomaly pripravuje na zimný odpočinok, čoho predzvesťou sú meniace sa farby celej prírody. S príchodom jesene sme sa rozhodli priniesť čaro jesene aj do nášho zariadenia a tak sme si pripravili krásnu jesennú výzdobu. Pri príprave výzdoby sme využívali rôzne prírodné materiály ako jabĺčka, šišky, šípky, listy zo stromov a mnoho ďalšieho.


Poďakovanie nadácii EPH

Ďakujeme nadácii EPH za finančnú podporu na nákup zdviháka pre imobilných klientov.


Zmrzlinové posedenie

Zmrzlinové posedenie

Dňa 25.07.2023 sme sa rozhodli spríjemniť utorkové dopoludnie našim klientom. Ako program sme si pre nich prichystali prechádzku do mesta so zmrzlinovým osviežením. Mali sme príjemné, nie veľmi horúce letné teploty ale slnečné lúče nám spríjemňovali každý krok. Celý deň sa tak niesol v duchu dobrej nálady a sladkého osvieženia.


Máj, lásky čas

Máj, lásky čas

Máj, lásky čas,
má ho rád každý z nás,
prejavte city, radosť, šťastie,
nech láska vo vás rastie.

 

Máj je mesiac, ktorý je spájaný  s láskou. Láska je pre mnoho ľudí tým najdôležitejším v živote a to najmä pre našich najstarších. Starší ľudia pripisujú láske veľkú hodnotu a je nesmierne dôležitá pre ich šťastný život. Pri príležitosti mesiaca lásky sme sa preto rozhodli potešiť našich klientov a vniesť lásku do ich životov a to prostredníctvom projektu „Láska kvitne v každom veku“. Našich klientov navštívili študenti zo Strednej odbornej školy v Tisovci, ktorí si pre nich pripravili krásne pohľadnice s venovaniami. Úsmevy na tvárach našich klientov boli tým najkrajším poďakovaním. Poďakovanie patrí aj Andrei Rohárikovej, ktorá nás ako každý rok informovala o spustení projektu a umožnila nám potešiť srdcia našich klientov.


Zákaz návštev

OZNAM

pre návštevníkov DD a DSS Tisovec

 

Z dôvodu nariadenia RÚVZ v Rimavskej Sobote

DD a DSS Tisovec od 20.02.2023 pozastavuje návštevy v zariadení až do odvolania.

 

V Tisovci, 20.02.2023

Mgr. Mariana Kókaiová

riaditeľka DD a DSS


Vianočné sviatky v DD a DSS Tisovec

Pre mnohých je december najčarovnejším mesiacom v roku. Vianoce sú každý rok no vždy majú jedinečnú atmosféru a  predstavujú sviatky pokoja a lásky, kedy sa vieme tešiť z každého okamihu života. Tieto sviatky túžime stráviť v kruhu najbližších osôb a každý si ich zaslúži prežiť v šťastí a radosti. Táto radosť by však nemala vychádzať len z darčekov ale najmä z okamihov, ktoré tieto sviatky so sebou prinášajú. Preto sme sa opäť rozhodli spraviť čarovné Vianoce aj našim seniorom a seniorkám v DD a DSS Tisovec. V zariadení sme si pripravili nádhernú výzdobu, na každom poschodí sme pripravili krásny vianočný stromček. Vianočné sviatky sme otvorili príhovorom a našim klientom sme popriali krásne vianočné sviatky. Naša najstaršia klientka p. Elenka Brndiarová predniesla krásnu vianočnú báseň. Svoju báseň nám prečítal a predniesol aj p. Tibor Koncoš. Neskôr sme našim klientom a klientkám porozprávali o tom, kto ich obdaroval na Vianoce. Porozprávali sme im o zbierke „koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ a o ich zbierkach a projektoch. Neskôr sme každému klientovi porozdávali darčeky, ktoré im zo zbierky „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ ako každý rok priniesla Andrea Roháriková.  Zároveň by sme sa chceli poďakovať zamestnancom daňového a colného úradu v Rimavskej Sobote, ktorí si pre našich klientov pripravili vianočné prekvapenie a to v podobe darčekových krabíc, ktoré nám osobne priniesol ThDr. Tomáš Bodolló, PhD. Touto cestou by sme sa tak chceli všetkým ľuďom, ktorí sa do zbierky zapojili  a spravili tak nádherné Vianoce našim klientom, poďakovať.

V mene celého kolektívu DD a DSS by sme chceli všetkým do nového roka popriať hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, životných úspechov a veľa splnených snov.