Narodeninová oslava

Narodeniny predstavujú významný medzník v živote každého človeka a preto sme sa dňa 12.04.2021 rozhodli zorganizovať narodeninovú oslavu našej drahej klientky Gabiky Mistríkovej.

Pre oslávenkyňu bola nachystaná nádherná narodeninová torta, lahodné koláčiky a samozrejme dobré šampanské.

Našu Gabiku si vážime, tešíme sa z jej prítomnosti a máme ju nesmierne radi.

Všetko najlepšie milá Gabika k Tvojmu krásnemu sviatku, veľa úprimnej lásky, pevné zdravie a nech prídu dni, ktoré splnia všetky Tvoje tajné sny.

Zo srdca želá kolektív DD a DSS Tisovec.


Vianoce v DD a DSS Tisovec

Vážení návštevníci nášho zariadenia, rodinní príslušníci našich klientov, priatelia, známi!

Blížia sa najkrajšie sviatky roka, ktoré by sme si všetci priali zo všetkého najviac prežiť so svojimi najbližšími. Tieto sviatky budú ale iné, nie také na aké sme zvyknutí. Napriek tomu chceme každého ubezpečiť, že naši klienti budú mať ako každý rok, sviatky zabezpečené v starostlivosti, hojnosti a v pokoji.

Z dôvodu šírenia koronavírusu však musíme neustále dodržiavať prísne opatrenia, aby sme predišli zaneseniu tejto nákazy do nášho zariadenia a vyhli sa ochoreniu u najzraniteľnejšej skupiny ľudí, našich seniorov a zdravotne postihnutých klientov.

Nižšie uvádzam nasledovné opatrenia počas Vianoc v našom zariadení, ktorého zriaďovateľom je BBSK.     

Návštevy v DD a DSS v Tisovci

-návštevy v zariadení sú zakázané, výnimku udeľuje vedenie zariadenia len po telefonickom  dohovore, a to len v prípade negatívneho PCR testu nie staršieho ako 48 hodín,

alebo po dohode s vedením zariadenia v prípade ak ide o návštevu príbuzného v terminálnom štádiu života,

alebo návštevu klienta, ktorý v priebehu posledných 90 dní prekonal COVID-19

-odporúčame príbuzným využívať informačno–komunikačné technológie na sprostredkovanie kontaktu so svojím príbuzným

 

Klient DD a DSS v Tisovci (ktorý nie je COVID pozitívny)  môže ísť na Vianoce do domácej starostlivosti za dodržania týchto podmienok:

- príbuzný, ktorý prevezme klienta do domácej starostlivosti sa musí preukázať platným negatívnym testom (antigénový alebo PCR test) nie starší ako 48 hodín a pri návrate klienta do ZSS absolvuje klient antigénový test

Na záver želám všetkým našim priaznivcom pokojné, v zdraví a láske prežité vianočné sviatky s presvedčením a pokorou, že budúci rok ich prežijeme tradične, v kruhu svojich blízkych. 

Mgr. Mariana Kókaiová

riaditeľka DD a DSS v Tisovci


Ako sme piekli medovníčky

Ku Vianočným sviatkom neodmysliteľne patrí vôňa čerstvo upečených medovníčkov.

Dňa 14. Decembra sme sa tak s našimi klientmi pustili do vianočného pečenia.

Naše klientky si usilovne vyvaľkali cesto a následne vykrajovali rôzne tvary.

Do zlata a s láskou upečené medovníky  tak rozvoniavali po celom zariadení.


Prišiel k nám Mikuláš

Ďakujem, Mikuláš,
za tie krásne chvíle,
za darčeky od teba,
za úsmevy milé.
Stretneme sa o rok zas,
príď, Mikuláš, medzi nás.

Čas plynie rýchlo a tak ako každý rok sa opäť nachádzame v tom najkrajšom období roka a to období Vianoc. Toto obdobie je obľúbené nie len u tých najmenších ale aj u starších osôb. Preto sme si v decembri pripravili pre našich klientov a klientky niekoľko aktivít, ktoré sú pre tieto sviatky typické a ktoré ich srdcia naplnia pocitom šťastia, pokoja a lásky. Dňa 7. Decembra sme si pre našich klientov a klientky pripravili mikulášske prekvapenie. S programom nám pomohli aj samotní klienti, ktorí sa prezliekli do kostýmov Mikuláša a čerta. Pre každého klienta sme si pripravili mikulášsky balíček, ktorý obsahoval množstvo maškŕt. Mikulášske balíčky nám pomohla obohatiť aj lekáreň Tisovec, za čo im veľmi ďakujeme. Tento čarovný deň sme zakončili vyzdobovaním vianočných stromčekov.

Našim klientom a klientkam, ako aj ostatným občanom prajeme pokojné a radostné prežitie Vianočných sviatkov aby sa Vám splnili Vaše najtajnejšie túžby a priania.


Deň seniora

Milá babka, milý dedko,

ďakujem Vám dnes za všetko.

Za tie bozky z veľkej lásky,

za nežnosť rúk, hladiace moje vlásky,

za starostlivosť, lásku, dobrotu,

ďakujem aj za Vašu obetu a ochotu.

Za úsmev, ktorý vždy pre mňa máte,

za krásne spoločné chvíle,

ktoré so mnou prežívate. 

Jeseň patrí k výnimočným ročným obdobiam. Je plná farieb či dozrievajúcich plodov.

Práve október je mesiacom úcty k starším. Pri tejto vzácnej príležitosti  sme si pre našich prijímateľov sociálnej služby pripravili posedenie v spoločenskej miestnosti.

Na každého prijímateľa čakal vitamínový darček ako prejav úcty a vďačnosti. Atmosféru sme si spríjemnili zábavnými aktivitami.

Prijímatelia vytvorili niekoľko družstiev, ktoré medzi sebou súťažili. Pre výhercov boli prichystané rôzne zaujímavé ceny.

Tento výnimočný deň sme tak oslávili spomienkami, spevom, dobrou náladou, smiechom či peknými slovami.

Našim prijímateľom, ako aj ostatným seniorom,  želáme veľa zdravia, lásky a nech je Váš život ako jeseň, krásny, plný farieb a slnečných lúčov. 


Rozlúčka s letom - guľášové posedenie

Hej, slniečko, počuješ? Zasvieť ešte raz!

Aspoň za hrsť teplých lúčov rozsyp medzi nás.

Dňa 9. Septembra sme sa rozhodli užiť si posledné letné dni tohto roku a to guľášovým posedením.

Pre prijímateľov nášho zariadenia sme si pripravili posedenie s občerstvením v záhradnej časti.

Atmosféru nám spríjemňovali teplé slnečné lúče, dobrá hudba a vôňa fantastického guľášu.

Toto popoludnie rozžiarili nie len slnečné lúče ale aj úsmevy našich prijímateľov sociálnej služby.

S letom sme sa tak rozlúčili v duchu príjemnej atmosféry.

 


Hlásky z MASky 3/2020

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Tisovci zverejnňuje 3/2020 vydanie Spravodaja Partnerstva Muránska Planina - Čierny Hron „HLÁSKY Z MASky“.  Viac informácií je zverejnených na webovej stránke  https://muranskaplanina.com/ .

Príloha:

Hlásky z MASky 3/2020

 


Zákaz návštev od 29.09.2020

ZÁKAZ NÁVŠTEV

 

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Tisovci,

v súlade s Príkazom riaditeľky odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja,

vydáva od 29.9.2020

zákaz pre všetky návštevy 

prijímateľov sociálnych služieb z dôvodu preventívnej ochrany pred šíriacim sa koronavírusom na Slovensku.

(Riaditeľka DD a DSS  môže udeliť výnimku len v prípade, ak sa príbuzný preukáže negatívnym PCR testom na COVID – 19 nie starším ako 48 hodín. Výnimka sa ďalej udeľuje aj v prípade, ak ide o návštevu klienta v paliatívnom štádiu života).

Zákaz návštev platí do odvolania.

     V Tisovci, 28.9.2020

Mgr. Mariana Kókaiová, riaditeľka DD a DSS v Tisovci


Poďakovanie

Touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať Nadácii EPH za poskytnutie finančného príspevku na nákup dezinfekcie pre našich prijímateľov sociálnej služby.

"Tento projekt sa uskutočnil prostredníctvom Grantového programu: Oporný bod - COVID 19"