Milí naši seniori,

čas plynie deň za dňom, rok za rokom a opäť sme sa spolu stretli v mesiaci október, aby sme prejavili svoju úctu starším. Každá životná etapa je niečím výnimočná a preto je potrebné byť vďačný za každý deň, v každom veku života. Život sa skladá z rôznych maličkostí, ktoré musíme vnímať a tešiť sa z nich. Tieto maličkosti tvoria aj spomienky na chvíle šťastia a radosti, ktoré sme prežili. Ale nie sú to len spomienky, ktoré nám robia život krajším, je to aj prítomná chvíľa, ktorú prežívame. Nemali by sme zabúdať na to, že o našich životoch nerozhoduje náš vek ale ľudská vôľa žiť svoj život plnohodnotne.

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sme si pre našich seniorov pripravili vystúpenia detí zo Základnej umeleckej školy v Tisovci, ako aj z Materskej školy. Detičky si spolu so svojimi učiteľmi pripravili rôzne hudobné, tanečné vystúpenia a básničky. Touto cestou by sme sa im v mene celého kolektívu DD a DSS Tisovec chceli poďakovať, že nám pomohli spríjemniť našim klientom ich významný mesiac. Našim klientom prajeme hlavne veľa zdravia a šťastných chvíľ v živote, ktoré ich budú sprevádzať na ich životnej ceste.