OZNAM pre návštevníkov DD a DSS Tisovec platné od 16.3.2022

 

  • Termín návštevy je potrebné dohodnúť počas pracovných dní v čase od 8,00 hod. do 10,00 hod.  s vedúcou sociálno-zdravotného úseku Mgr. Čorbovou na tel. č. 047/5493847,  resp. e-mail: sp1.ddadsstisovec@gmail.com.
  • Návštevy sú povolené každý deň v čase od 13,00 hod. do 16,00 hod.
  • Upozorňujeme, že vopred neohlásené návštevy nebudú vybavené.
  • Návštevy sú realizované vo vonkajších priestoroch zariadenia – park s lavičkami a vo vstupnom vestibule max. pre 2 návštevy naraz, v odôvodnených prípadoch pri lôžku klienta.
  • Na návštevu do izby klientov môžu vstúpiť max. 2 osoby
  • Návštevy prebiehajú v režime základ za dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení a pokynov zamestnancov DD a DSS
  • Návšteva je povinná byť vybavená respirátorom FFP2 počas celej doby návštevy,  podrobiť sa dezinfekcii rúk a vyplniť čestné prehlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze.
  • Dĺžka trvania návštevy je max. ½ hodina.
  • Zákaz návštev naďalej platí u osôb s príznakmi akútneho respiračného ochorenia.
  • Podmienky návštev budú priebežne aktualizované podľa epidemiologickej situácie v okrese a v zariadení.

 

Prosíme návštevy, aby naše opatrenia rešpektovali. Sú prijaté v záujme ochrany Vašich blízkych a našich zamestnancov pred nákazou COVID-19.

 

V Tisovci, 16.3.2022

Mgr. Mariana Kókaiová, riaditeľka