Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Tisovci zverejnňuje 3/2020 vydanie Spravodaja Partnerstva Muránska Planina – Čierny Hron „HLÁSKY Z MASky“.  Viac informácií je zverejnených na webovej stránke  https://muranskaplanina.com/ .

Príloha:

Hlásky z MASky 3/2020