OZNAM

pre návštevníkov DD a DSS Tisovec

 

Z dôvodu nariadenia RÚVZ v Rimavskej Sobote

DD a DSS Tisovec od 20.02.2023 pozastavuje návštevy v zariadení až do odvolania.

 

V Tisovci, 20.02.2023

Mgr. Mariana Kókaiová

riaditeľka DD a DSS