ZÁKAZ NÁVŠTEV

 

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Tisovci,

v súlade s Príkazom riaditeľky odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja,

vydáva od 29.9.2020

zákaz pre všetky návštevy 

prijímateľov sociálnych služieb z dôvodu preventívnej ochrany pred šíriacim sa koronavírusom na Slovensku.

(Riaditeľka DD a DSS  môže udeliť výnimku len v prípade, ak sa príbuzný preukáže negatívnym PCR testom na COVID – 19 nie starším ako 48 hodín. Výnimka sa ďalej udeľuje aj v prípade, ak ide o návštevu klienta v paliatívnom štádiu života).

Zákaz návštev platí do odvolania.

     V Tisovci, 28.9.2020

Mgr. Mariana Kókaiová, riaditeľka DD a DSS v Tisovci