Ďakujeme za finančnú podporu na nákup dezinfekčných, hygienických a ochranných pomôcok pre našich klientov a zamestnancov.

„Tento projekt sa uskutočnil v rámci Fondu pomoci Nadácie Orange.“