Vážení návštevníci,

od 26.10.2022 sú návštevy v našom zariadení opäť povolené,

Mgr. Mariana Kókaiová

riaditeľka DD a DSS