OZNAM

pre návštevníkov DD a DSS Tisovec

 

Z dôvodu nariadenia RÚVZ v Rimavskej Sobote DD a DSS v Tisovci

od 19.7.2022 pozastavuje návštevy v zariadení do odvolania.

V Tisovci, 19.7.2022

Mgr. Mariana Kókaiová

riaditeľka DD a DSS