Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Tisovci oznamuje,

že od 1.6.2020 bude zrušené nariadenie zákazu nosenia potravín a iných produktov príjmateľom sociálnej služby v zariadení.

Nákup bude možné odovzdať pri vstupnej bráne počas úradných hodín vedúcej sociálno zdravotného úseku,

ktorá následne nákup vydezinfikuje a odovzdá príjmateľovi sociálnej služby.