Hudba patrí k neoddeliteľnej súčasti života a má priaznivý vplyv na celkové prežívanie človeka. Hudba pozitívne vplýva na naše emócie, pocity, fantáziu a vedie k relaxácii človeka. V sociálnej práci je preto často využívaná pri práci so seniormi.

Štvrtkové dopoludnie sme sa tak rozhodli zúčastniť výstavy, ktorá sa konala v priestoroch galérie MSKS v Tisovci, so zameraním sa na hudobné nástroje. Mali sme možnosť vidieť rôzne hudobné nástroje ako je čembalo, violončelo, hoboj, tamburína a iné. Klienti mali možnosť si pri každom hudobnom nástroji prečítať rôzne zaujímavosti o ich histórii. Toto príjemné hudobné dopoludnie sme zavŕšili sladkým osviežením.