Touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať Nadácii EPH za poskytnutie finančného príspevku na nákup dezinfekcie pre našich prijímateľov sociálnej služby.

“Tento projekt sa uskutočnil prostredníctvom Grantového programu: Oporný bod – COVID 19”