Bozkom lieči rany, pohladením modriny.

Láskou mostí priepasti, láta trhliny.

Úsmevom prežiari každučký svet.

Nikoho takého ako mamy na Zemi niet.

Mama – slovo plné lásky, starostlivosti, obetavosti. Mesiac Máj nám poskytuje príležitosť vysloviť poďakovanie týmto významným ženám za ich nekonečnú lásku, starostlivosť, obetavosť a za každý jeden deň v živote, ktorým nás sprevádzali a boli nám oporou.

Deň matiek sme oslávili spoločne s našimi klientmi a klientkami a to programom v našom zariadení, ktorý si pre nich pripravili žiaci a ich učitelia zo Základnej umeleckej školy v Tisovci. Žiaci spoločne s doprovodom svojich učiteľov spievali rôzne piesne a hrali na svojich hudobných nástrojoch. Celé vystúpenie sa nieslo v duchu dobrej nálady a krásnej hudby, ktorá spríjemnila tento významný deň našim klientom.

V mene celého kolektívu DD a DSS Tisovec by sme sa chceli poďakovať riaditeľovi Základnej umeleckej školy v Tisovci, učiteľom a ich žiakom, že prijali naše pozvanie a umožnili tak našim klientom prežiť krásne popoludnie.