Touto cestou ďakujeme Nadácii Centra pre filantropiu- Nadácii Henkel Slovensko za finančnú pomoc vo výške 300,- Eur na zakúpenie dezinfekčných a hygienických prostriedkov pre klientov v DD a DSS Tisovec počas pandémie COVID-19.